Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Svenska
Svenska
Välj språk
Snabbsökning
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Har du frågor om åldersmärkning? Vi har svaren. Läs mer...
Om PEGI
Vad är PEGI?
PEGI:s åldersmärkning (Pan-European Game Information, paneuropeisk spelinformation) skapades för att hjälpa föräldrar i Europa att fatta välgrundade beslut om köp av datorspel. Märkningen lanserades våren 2003 och ersatte ett antal nationella åldersmärkningssystem med ett gemensamt system som numera används i större delen av Europa, i 30 länder: Österrike, Danmark, Ungern, Lettland, Norge, Slovenien, Belgien, Estland, Island, Litauen, Polen, Spanien, Bulgarien, Finland, Irland, Luxemburg, Portugal, Sverige, Cypern, Frankrike, Israel, Malta, Rumänien, Schweiz, Tjeckien, Grekland, Italien, Nederländerna, Slovakien och Storbritannien.

Systemet stöds av de stora konsoltillverkarna, bl.a. Sony, Microsoft och Nintendo, samt utgivare av tv- och datorspel i hela Europa. Åldersmärkningssystemet har tagits fram av det europeiska branschförbundet för tv- och datorspel (Interactive Software Federation of Europe, ISFE).
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...