Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Svenska
Svenska
Välj språk
Snabbsökning
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
Hitta ett spel
Om du vill veta hur ett särskilt spel har klassificerats kan du lätt leta reda på det i PEGI:s databas Läs mer...
FAQ
Vanliga frågor och svar
Vad är PEGI och varför byggdes det upp?
PEGI-systemen förser föräldrar och vårdnadshavare med rekommendationer angående spels lämplighet för en viss ålder i form av åldersmärkningar och beskrivande symboler för spelets innehåll på spelförpackningarna. PEGI är en förkortning av Pan-European Game Information (paneuropeiskt åldersmärkningssystem) och är avsett att ersätta befintliga nationella åldersmärkningssystem med ett enhetligt system som täcker nästan hela Europa.
Hur fungerar åldersmärkningen?
PEGI använder en kombination av innehållsdeklarationer och granskning av spelen för att bestämma lämplig PEGI-märkning för varje spel. Till att börja med fyller spelutgivarna i en onlinedeklaration som sänds till systemets förvaltare. Det ifyllda formuläret granskas sedan och används som grund för att kontrollera spelets innehåll. Innehållsdeklarationen i PEGI är en av dess starka sidor eftersom det bara är ett spels utvecklare/utgivare som har fullständig överblick över spelets innehåll. Översikten gör att förvaltaren kan fokusera på vissa delar eller aspekter av spelet som sannolikt påverkar åldersmärkningen. Detta är mer effektivt och pålitligt än att förvaltarna försöker att spela igenom spelet helt och hållet (om det ens är möjligt) och utifrån det åldersmärka spelet.
På vilka kriterier grundas åldersmärkningen?
PEGI-systemet bygger på befintliga åldersmärkningssystem i Europa och stöds av de flesta av de berörda medlemsstaternas offentliga organ. En lång rad akademiker, konsumenter och andra intressegrupper har varit engagerade i utformningen av utvärderingsformuläret och organisationens uppbyggnad för att uppfylla olika kulturella normer och attityder i de deltagande länderna.
Klassificeras även svårighetsgraden och kvaliteten?
Nej, åldersmärkningen omfattar inte någon uppgift om svårighetsgraden eller vilka färdigheter som krävs för att spela ett spel. PEGI ger endast information om ett spels lämplighet avseende ålder. Ett spel med åldersmärkningen 3 kan vara för svårt att spela för ett barn. Vi rekommenderar därför alltid att du läser närmare om spelinnehållet på förpackningen för att få reda på svårighetsgraden.
Var hittar jag information om ett spels innehåll?
Beskrivningar av spelinnehållet finns på förpackningen. Det finns också speciella speltidningar och webbplatser som innehåller förhandsvisningar, recensioner, rankningar och nyheter om de senaste spelen.
Vem kontrollerar klassificeringarna?
Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media (NICAM) och Video Standards Council (VSC) förvaltar PEGI-systemet. Som en sedan länge etablerad och högt ansedd organisation har NICAM många års erfarenhet av att klassificera audiovisuellt material, och man har bidragit med rådgivning under utvecklingen av PEGI-systemet.

NICAM granskar spel med märkningen 3 och 7 medan VSC granskar spel med märkningen 12, 16 och 18. Konsumenter som tycker att en åldersmärkning inte stämmer kan kontakta förvaltaren och lämna in ett överklagande.
Har alla spel PEGI-märkning?
PEGI är ett självreglerande system, men alla spel till Microsofts, Nintendos och Sonys spelkonsoler är PEGI-märkta. Detsamma gäller alla PC-spel från de stora europeiska och amerikanska utgivarna. Spelåterförsäljare kräver normalt att produkterna de säljer ska vara PEGI-märkta, och det är därför mycket ovanligt att hitta ett spel som inte är PEGI-märkt.
Måste återförsäljarna ta hänsyn till klassificeringen?
PEGI:s åldersmärkningssystem är frivilligt. Det stöds endast av lagstiftning i ett fåtal länder. I andra brukar dock PEGI behandlas som praktiskt taget obligatoriskt av nästan alla spelåterförsäljare i deras företagspolicy. Vi uppmuntrar allmänheten att alltid göra butikschefen uppmärksam på om personalen tydligt nonchalerar åldersklassificeringen.
Vad kan jag göra när jag inte tycker att en åldersmärkning stämmer?
Eftersom PEGI är avsett att ständigt utvecklas sätter vi stort värde på dina kommentarer eller klagomål på systemet, eller de klassificeringar som det ger.

Överklaganden av åldersmärkning från utgivare eller allmänheten som inte kan lösas av förvaltaren behandlas av en oberoende överklagandenämnd. I överklagandenämnden ingår experter på skydd av barn och på barnpsykologi och, mera generellt, företrädare för ett brett spektrum av olika parter i samhället. Överklagandenämndens beslut om åldersmärkning är slutligt, och nämndens oberoende sammansättning säkerställer ett rättvist och konsekvent avgörande. Överklaganden rörande åldersmärkningsfrågor kan lämnas via denna webbplats.
Blir barnen påverkade av spel?
Forskningen om dataspelens inverkan har främst varit inriktad på våld. Många undersökningar har publicerats, med hittills finns det inga bevis på att våldsamma dataspel orsakar långsiktigt eller varaktigt ökad aggressivitet eller våldsamhet bland spelarna.
Källor:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Hur länge får ett barn hålla på med att spela?
Det finns ingen fast regel, alla barn är ju olika. Att spela spel medför i sig inte några särskilda hälsorisker. Det är en fritidsaktivitet precis som att läsa böcker eller titta på tv. Eftersom det medför att man använder synen brukar vi råda spelarna att följa dessa anvisningar:
- Spela alltid i ett väl upplyst rum.
- Ta regelbundna pauser.
- Håll inte på med ett spel i flera timmar hur fängslande det än är.
- Håll ett minimiavstånd till skärmen.
Vad är PEGI Online?
PEGI Online är ett komplement till PEGI-systemet. Då företagen går med i PEGI Online måste de skriva under en uppförandekod, och därigenom visa att de hanterar onlinespelsfunktionerna i sina produkter på ett ansvarsfullt sätt. I gengäld får de licens för användning av en registrerad PEGI Onlinemärkning som ”kvalitetsmärke”.
Vilken skillnad är det mellan PEGI:s åldersmärkningssystem och PEGI Online?
Genom PEGI:s åldersmärkningssystem utfärdas licenser för användning av en speciell åldersklassmärkning och beskrivande symboler för en bestämd produkt på en bestämd plattform. PEGI Online-märkningen framhäver dock engagemanget för skydd av minderåriga i varje företags policy beträffande onlinespel. Den visar på medlemskap i ett nätverk av företag som uppfyller kraven i PEGI Online Safety Code.
Varför visas PEGI Online-märkningen även på spelförpackningarna?
Det är frivilligt att använda PEGI Online-märkningen som en extra beskrivande symbol på förpackningens baksida när det finns uppgifter om onlinespel i PEGI:s frågeformulär om klassificering. Föräldrar och andra konsumenter kan hitta mer information om onlinespel och riskerna med dessa på www.pegionline.eu.
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...