Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Svenska
Svenska
Välj språk
Snabbsökning
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Har du frågor om åldersmärkning? Vi har svaren. Läs mer...
Fakta och siffror
Visste du detta?
Spel stimulerar kreativitet och interaktion och kan vara av stor betydelse för den sociala och intellektuella utvecklingen.

Spelen kan bidra till att sätta in nya spelare i tekniken och främja intresset för IKT (informations- och kommunikationsteknik).

Eftersom spelen kräver att barnen följer regler och anvisningar kan de öka barnen förmåga till självdisciplin och deras beslutsförmåga.

Pussel, brädspel, äventyrsspel och uppdragsspel ger spelarna möjlighet att utveckla sitt strategiska tänkande och sin skicklighet att lösa problem.
Spelen kan användas till att förbättra de yngre barnens finmotorik och rumsuppfattning och vara bra för barn med fysiska funktionshinder.

”Det finns forskning på vilka färdigheter barn tillägnar sig från TV-spel. Forskningen har fokuserat på sådant som visuell uppmärksamhet, utveckling av kognitiva färdigheter (t.ex. rumsuppfattning och strategiskt tänkande), planering och testning av hypoteser (Durkin och Barber, 2002). De som spelar måste bearbeta information och tänka snabbt, vilket kan ha fördelar i det verkliga livet (Taylor, 2006). Det finns bevis för att den visuella uppmärksamhetsförmågan i vuxna populationer förbättras av långvarigt spelande av actionspel (Green och Bavelier 2003, 2006). TV-spel kan användas till att förbättra flexibiliteten (förmågan att byta från en uppgift till en annan) och beteendekontrollen (förmågan att hindra sig själv från att göra något olämpligt) hos barn. Detta innebär en betydande påverkan på barnens förmåga att kontrollera tankar och beteende i positiv riktning, och eftersom detta är en av barndomens utvecklingsmässiga utmaningar kan det vara till stor nytta för dem... Det finns andra potentiella fördelar med TV-spel i så måtto att de erbjuder en möjlighet att släppa lös fantasin och utforska andra världar, utmana sin rädsla och utveckla en egen identitet (Jones, 2002). Det finns många tänkbara områden där TV-spel har stor positiv potential för barns mentala och fysiska hälsa, även utbildningsmässigt.”

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, s 154-156
TV-spel kan integreras på nästan alla områden i skolundervisningen, från matematik till samhällsorienterande ämnen och språk.
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...