Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Svenska
Svenska
Välj språk
Snabbsökning
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Har du frågor om åldersmärkning? Vi har svaren. Läs mer...
Om PEGI
Vad innebär klassificeringarna?
Åldersmärkning är ett system som används för att tydligt märka innehållet i underhållning, t.ex. filmer, videofilmer, DVD-skivor och datorspel, efter åldersgrupp. Åldersmärkningen ger vägledning till konsumenter (i synnerhet föräldrar) när de beslutar om de ska köpa en viss produkt.

Åtskilliga miljoner människor i Europa spelar dator- och TV-spel. I Storbritannien beskriver 37 % av invånarna mellan 16 och 49 år sig själva som ”aktiva spelare” (vilket definieras som ”spelar spel på en konsol, handdator eller dator”). Som en jämförelse definieras 28 % av invånarna mellan 16 och 49 år i Spanien och Finland som ”aktiva spelare”.[Nielsen-rapporten 2008]. Även om de flesta spel (49 %) är lämpliga för spelare i alla åldrar finns det många som endast är lämpliga för äldre barn och yngre tonåringar. Det finns också vissa spel (4 %) som endast är avsedda för vuxna (äldre än 18 år).

Märkningen på ett spel bekräftar dess lämplighet för spelare över en viss ålder. Följaktligen är ett spel märkt PEGI 7 endast avsett för dem som är 7 år och äldre och ett spel med märkningen PEGI 18 är endast lämpligt för vuxna som är arton år och äldre. PEGI-märkningen bedömer vilken ålder ett spel är lämpligt för, inte dess svårighetsgrad.

PEGI används och är erkänt över hela Europa och stöds av Europeiska kommissionen. Det anses vara en modell för europeisk harmonisering när det gäller skydd av minderåriga.
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...