Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Svenska
Svenska
Välj språk
Snabbsökning
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Har du frågor om åldersmärkning? Vi har svaren. Läs mer...
Om PEGI
Hur fungerar klassificeringen?
Innan utgivarna släpper en spelversion fyller de i ett onlineformulär med en bedömning och beskrivning av innehållet. Formulärets första del behandlar de rättsliga bestämmelserna i vissa europeiska länder.
  • Utgivaren fyller sedan i den andra delen av formuläret, som handlar om bedömningen av spelets innehåll med hänsyn till den eventuella förekomsten av våld, sex och annat känsligt bild- eller ljudmaterial.
  • Utifrån det angivna innehållet tilldelar PEGI spelet en preliminär åldersmärkning tillsammans med beskrivande symboler för spelets innehåll som visar varför spelet har placerats i den ålderskategorin.
  • Ett utvärderingspaket, som innehåller all information och allt material som behövs för att kontrollera den preliminära märkningen mot PEGI:s kriterier, skickas till PEGI-förvaltaren (NICAM eller VSC beroende på den preliminära åldersmärkningen).
  • Därefter utfärdas en licens till utgivaren för användning av åldersmärkningen tillsammans med de beskrivande symbolerna för spelets innehåll.