Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenščina
Slovenščina
Izberite jezik
Hitro iskanje
OPOZORILO

Iskalna stran spletne strani PEGI je namenjena staršem in odraslim kupcem interaktivne programske opreme.

Izključni namen te strani je uporabnike seznaniti z informacijami o vsebini posamezne igre in za katero starost je primerna.

Stran ni namenjena mladoletnikom in se je ne sme uporabljati v kakršne koli druge namene.
Razumem opozorilo in želim nadaljevati.
Sem mlajši/a od 18 let in se želim vrniti na domačo stran.
FAQ
Imate vprašanja glede starostnih ocen? Mi imamo odgovore. Več...
O sistemu PEGI?
Odbori & komiteji
Upravni odbor PEGI
Medtem ko neodvisni organizaciji NICAM in VSC dodeljujeta ocene PEGI, sam sistem PEGI ohranja vlogo samoureditvenega sistema. V središču tega je upravni odbor PEGI. Direktor je na podlagi smernic tega upravnega odbora odgovoren za vsakdanje dejavnosti sistema PEGI. Odbor sestavljajo predstavniki uporabnikov sistema PEGI (založniki iger), vratarji sistema PEGI (proizvajalci igralnih konzol) ter predstavniki sistema PEGI (nacionalna poslovna združenja), kakor tudi predstavniki Sveta PEGI in Strokovne skupine PEGI. Takšna sestava odbora zagotavlja ustrezen nadzor, pri čemer samoureditvena moč sistema PEGI ni oslabljena.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Svet PEGI
Svet je dolžan izdajati priporočila, da bi se tako nacionalni kakor tudi evropski dosežki posredovali in bili razvidni v sistemu PEGI ter njegovem kodeksu ravnanja. Svet predstavlja glas držav, ki uporabljajo sistem PEGI. Enako pomembno za organe iz držav, kjer se uporablja sistem PEGI je, da so s sistemom PEGI na tekočem in da so vanj vključeni. Svet zagotavlja ta dvosmerni pretok informacij. Člani Sveta pridobijo dvoleten mandat. Te predvsem imenujejo organi iz držav, ki uporabljajo PEGI, po poklicu pa so psihologi, strokovnjaki za medije, javni uslužbenci in pravni svetovalci, usposobljeni za zaščito mladoletnikov v Evropi.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Strokovna skupina PEGI
Ker je Svet osredotočen bolj k predstavitvi države, je bilo pomembno, da se ne izgubi mreća tehničnih strokovnjakov, ki sistemu PEGI že veliko let predstavljajo pomemben vir svetovanja. V obdobju 2009-2010 se bo Strokovna skupina okrepila tako, da se bodo vanjo vključili strokovnjaki in akademiki s področja medijev, psihologije, klasifikacije, prava, tehnologije, spletnih iger in tako dalje. Še naprej bodo nudili nasvete sistemu PEGI ob upoštevanju tehnološkega in vsebinskega razvoja, kot to priporoča Svet PEGI, Upravni odbor PEGI ali kot zahtevajo okoliščine, predstavljene v okviru pritožbenega postopka.

Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Pritožbeni odbor
Pritožbeni odbor prav tako sestavlja skupina neodvisnih strokovnjakov na področju zaščite mladoletnih oseb iz različnih evropskih držav. Če je prejeto pritožbo v zvezi z oceno igre poslal potrošnik ali založnik in če administrator PEGI ne more doseči zadovoljive rešitve s pogovorom, pojasnilom ali pogajanjem, lahko pritožnik za posredovanje zaprosi Pritožbeni odbor. V tem primeru se sestanejo trije člani odbora, ki pritožbo obravnavajo in o njej razsodijo. Odločitev Pritožbenega odbora je zavezujoča za založnike, ki uporabljajo sistem PEGI. Na podlagi tega so dolžni izvršiti vse zahtevane popravne ukrepe, v primerih neizpolnjevanja obveznosti pa se jim predpišejo kazni, kot je določeno v kodeksu.
Members [29 KB]
Odbor za pripravo meril
Odbor za pripravo meril je pododbor Strokovne skupine PEGI. Njegove naloge obsegajo prilagoditev in spreminjanje vprašalnika PEGI ter osnovnih meril, da bi se upošteval tehnološki in vsebinski razvoj ter priporočila Sveta, Strokovne skupine ter okoliščin, predstavljenih v okviru pritožbenega postopka.
Pravni odbor
Ker je sistem PEGI prostovoljen, se izvaja v povezavi z obstoječimi nacionalnimi zakoni, ki jim je tudi podrejen, bodisi ko prepoveduje določeno vsebino bodisi ko oblikuje obvezne sisteme ocenjevanja. Vloga pravnega odbora je svetovati ISFE o vseh spremembah v nacionalni zakonodaji udeleženih držav, ki bi lahko vplivale na prostovoljni sistem starostnih ocen.
Izvršni odbor
Izvršni odbor je zadolžen za zagotavljanje izvrševanja določb Kodeksa ravnanja PEGI, vključno s sklepi Pritožbenega odbora. Izvršni odbor sestavlja deset članov, izmed katerih jih je pet založnikov, pet pa se jih izbere med člani Sveta.

Enforcement Committee Rulings 2011:
NOVICE
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Več...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Več...