Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenščina
Slovenščina
Izberite jezik
Hitro iskanje
OPOZORILO

Iskalna stran spletne strani PEGI je namenjena staršem in odraslim kupcem interaktivne programske opreme.

Izključni namen te strani je uporabnike seznaniti z informacijami o vsebini posamezne igre in za katero starost je primerna.

Stran ni namenjena mladoletnikom in se je ne sme uporabljati v kakršne koli druge namene.
Razumem opozorilo in želim nadaljevati.
Sem mlajši/a od 18 let in se želim vrniti na domačo stran.
Poišči igro
Če želite izvedeti, kakšno oceno je dobila določena igra, jo lahko zlahka najdete v podatkovni bazi PEGI. Več...
FAQ
Pogosto zastavljena vprašanja
Kaj je PEGI in zakaj je bil oblikovan?
Sistem PEGI staršem in skrbnikom nudi podrobna priporočila v zvezi s primernostjo vsebine igre za določeno starost v obliki starostno ocenitvenih logotipov in deskriptorjev vsebine na embalažah iger. PEGI (Vseevropski informacijski sistem za igre) je bil oblikovan zato, da bi kot edini sistem, ki velja po skoraj vsej Evropi, nadomestil obstoječe nacionalne ocenjevalne sisteme.
Kako so igre ocenjene?
PEGI s pomočjo izjave o vsebini in ocene igre določi ustrezno oceno PEGI za vsako igro. Založnik igre najprej izpolni spletni obrazec in spletno izjavo, ki ju pošlje administratorju sistema. Izpolnjeni obrazec se nato pregleda in uporabi kot podlaga za pregled vsebine igre. Izjava o vsebini sistema PEGI predstavlja okrepitev, saj ima samo razvijalec/založnik igre popoln vpogled v vsebino igre. Ta vpogled omogoča administratorju, da se osredotoči na tiste dele ali vidike igre, ki bodo najverjetneje vplivali na oceno. To je učinkoviteje in zanesljiveje, kot če bi administratorji podlago za oceno dobili samo tako, da bi morali odigrati celotno igro (če bi bilo to mogoče).
Na kakšnih merilih temeljijo ocene?
Sistem PEGI je bil razvit in utemeljen na obstoječih sistemih ocenjevanja v Evropi, podpira pa ga večina ustreznih vladnih agencij držav članic. V sestavo osnutka ocenjevalnega obrazca in oblikovanje organizacije sistema je bil vključen širok niz akademikov, potrošnikov in zainteresiranih strani, da bi se dosegli spreminjajoči se kulturni standardi in navade v vseh državah članicah.
Ali sta ocenjena tudi težavnostna stopnja in raven kakovosti?
Ne, ocenjevanje ne upošteva težavnostne stopnje ali spretnosti, potrebnih za igranje igre. PEGI nudi samo informacije o primernosti igre v smislu zaščite mladoletnih oseb. Igra z oceno 3 je lahko za otroka pretežka. Zaradi tega vedno priporočamo, da preberete podrobnosti o vsebini igre na embalaži, da bi se prepričali o težavnostni stopnji.
Kje lahko dobim informacije o vsebini igre?
Opisi vsebine igre se nahajajo na embalaži. Obstajajo tudi specializirane revije in spletne strani, namenjene igram, ki vsebujejo predoglede, ocene, razvrstitve in novice o najnovejših igrah. Spletna stran www.gamespot.com je samo eden izmed mnogih primerov.
Kdo preverja ocene?
Nizozemski inštitut za klasifikacijo avdiovizualnih medijev (NICAM) in Svet za video standarde (VSC) sta administratorja sistema PEGI. NICAM ima kot uveljavljen in visoko cenjen inštitut dolgoletne izkušnje na področju ocenjevanja avdiovizualnih materialov in je nudil nasvete med razvojem sheme PEGI.

NICAM pregleduje igre z oceno 3 in 7, medtem ko VSC pregleduje igre z oceno 12, 16 in 18. Kupci, ki se z oceno ne strinjajo, se lahko obrnejo na administratorja in vložijo pritožbo.
Ali imajo vse igre oceno PEGI?
Čeprav je sistem PEGI samoureditveni sistem, je vsaka igra za igralne konzole Microsoft, Nintendo in Sony ocenjena z oceno PEGI, enako pa velja za vse igre za osebne računalnike glavnih evropskih in ameriških založnikov. Prodajalci iger na drobno ponavadi zahtevajo, da so izdelki, ki jih prodajajo, označeni z oznako PEGI, zato so igre brez ocene PEGI v prodaji zelo neobičajne.
Ali morajo prodajalci na drobno te ocene upoštevati?
Ocenjevalni sistem PEGI je prostovoljni sistem. Zakonodaja ga podpira v samo nekaj državah. Vendar v drugih običajno velja za dejansko obveznega in kot takega so ga v svojo politiko poslovanja vključili skoraj vsi prodajalci iger na drobno. Javnost spodbujamo, da vodje trgovin vedno obvestijo v primeru, ko njihovi zaposleni očitno zanemarjajo starostne ocene.
Kaj lahko storim, če se z oceno ne strinjam?
Ker je bil PEGI oblikovan tako, da se lahko nenehno razvija, zelo cenimo vaše pripombe ali pritožbe v zvezi s sistemom ali ocenami, ki jih sistem opredeljuje.

Pritožbe o ocenah s strani založnikov ali pripadnikov javnosti, ki jih administrator ne more rešiti, bo obravnaval neodvisni pritožbeni odbor. Ta odbor vključuje strokovnjake s področja zaščite in psihologije otrok ter, bolj splošno, predstavnike širokega preseka družbe. Odločitev pritožbenega odbora o starostni oceni je končna, neodvisna sestava odbora pa zagotavlja pošteno in dosledno razsodbo. Pritožbe v zvezi z ocenjevanjem je mogoče vložiti prek naslednje spletne strani.
Ali igre vplivajo na otroke?
Raziskave o vplivu video iger so bile v prvi vrsti osredotočene na nasilje. Objavljene so bile številne študije, vendar do danes ni bilo nikakršnega dokaza, da igranje video iger z nasilno vsebino povzroča kakršno koli dolgoročno ali trajajoče povečanje agresivnosti ali nasilja med igralci.
Viri:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Kako dolgo lahko otrok igra igro?
Ker je vsak otrok drugačen, ni nikakršnega enkratnega pravila. Igranje kot tako ne povzroča posebnih tveganj za zdravje. Gre za dejavnost v prostem času, prav tako kot branje knjig ali gledanje televizije. Ker morajo igralci pri tem uporabljati svoj vid, običajno svetujemo, da upoštevajo naslednja navodila:
- vedno igrajte v dobro osvetljenem prostoru
- poskrbite za reden premor
- ne igrajte več ur skupaj, ne glede na to, kako vas igra lahko prevzame
- ne prekoračite najmanjše potrebne oddaljenosti od zaslona.
Kaj je Spletni PEGI?
Spletni PEGI je dodatek k sistemu PEGI. Podjetja, ki se pridružijo Spletnemu PEGI, morajo podpisati kodeks ravnanja, s čimer potrdijo, da spletne igralne lastnosti svojih proizvodov urejajo na odgovoren način. Na podlagi tega prejmejo licenco za uporabo registriranega logotipa Spletnega PEGI, ki pomeni „pečat kakovosti”.
Kakšna je razlika med sistemom ocenjevanja PEGI in Spletnim PEGI?
Sistem ocenjevanja PEGI izdaja licence za uporabo posebnih logotipov s starostnim razredom in deskriptorja za določen proizvod na določeni platformi. Logotip Spletnega PEGI pa poudarja namen zaščite mladoletnih oseb v politiki podjetja na področju spletnega igranja. Označuje članstvo mreže podjetij, ki izpolnjujejo zahteve Varnostnega kodeksa Spletnega PEGI.
Zakaj je na embalažah iger prikazan tudi logotip Spletnega PEGI?
Uporaba logotipa Spletnega PEGI kot dodatnega deskriptorja na zadnji strani embalaže je obvezna, kadar so v ocenjevalnem vprašalniku PEGI navedene podrobnosti o spletnem igranju igre. Starši in drugi potrošniki lahko dodatne informacije, skupaj s povezanimi tveganji, najdejo na spletni strani www.pegionline.eu.
NOVICE
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Več...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Več...