Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenščina
Slovenščina
Izberite jezik
Hitro iskanje
OPOZORILO

Iskalna stran spletne strani PEGI je namenjena staršem in odraslim kupcem interaktivne programske opreme.

Izključni namen te strani je uporabnike seznaniti z informacijami o vsebini posamezne igre in za katero starost je primerna.

Stran ni namenjena mladoletnikom in se je ne sme uporabljati v kakršne koli druge namene.
Razumem opozorilo in želim nadaljevati.
Sem mlajši/a od 18 let in se želim vrniti na domačo stran.
FAQ
Imate vprašanja glede starostnih ocen? Mi imamo odgovore. Več...
Dejstva in številke
Ali ste vedeli?
Igre spodbujajo ustvarjalnost in vzajemno delovanje ter lahko igrajo pomembno vlogo v družbenem in intelektualnem razvoju.

Igre lahko pomagajo novincem približati tehnologijo in spodbujajo zanimanje za IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija).

Ker igre zahtevajo od otrok, da spoštujejo pravila in sledijo navodilom, lahko povečujejo njihovo sposobnost samodiscipline in avtonomije.

Miselne, namizne, avanturne igre in igre iskanja nudijo igralcem priložnost, da razvijejo strateško razmišljanje in spretnost reševanja problemov.
Igre se lahko uporabljajo za povečanje motoričnih in prostorskih spretnosti pri mlajših otrocih in lahko koristijo osebam s fizičnimi motnjami.

„Obstaja raziskava, ki preučuje, kakšnih veščin se lahko otroci naučijo z igranjem iger. Ta se osredotoča na veščine, kot so vizualna pozornost, odzivnostni čas, razvoj kognitivnih veščin, kot je zaznavanje prostora ali strateško razmišljanje, načrtovanje ali preskušanje hipotez (Durkin in Barber, 2002). Igralci morajo te informacije hitro predelati in hitro razmišljati, da bi dosegli uspeh, kar ima lahko korist tudi v njihovem resničnem življenju (Taylor, 2006). Obstajajo dokazi pri odraslih, da se vizualno zaznavanje izboljša z daljšo uporabo akcijskih video iger (Green in Bavelier, 2003, 2006,)… Igranje video iger se lahko uporablja za krepitev sposobnosti prožnosti (sposobnost za prehod z ene naloge na drugo) ter vedenjskega umikanja (sposobnost, da se zadržimo, da ne storimo nečesa neprimernega) pri otrocih. To ima lahko velik vpliv na njihovo
sposobnost usmerjati svoje misli in vedenje, kar je eden izmed razvojnih izzivov otroštva, in bi lahko otrokom v veliki meri koristilo… Obstajajo tudi druge potencialne koristi video iger v smislu, da se otrokom nudi priložnost, da sprostijo domišljijo in raziskujejo svetove, premagajo strahove in razvijejo občutek identitete (Jones, 2002). Igre bi lahko na številnih področjih imele tudi velik pozitivni potencial za duševno in fizično zdravje otrok ter izobraževanje.

Byron Dr. (Tania): Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology (Varnejši otroci v digitalnem svetu, Poročilo za Bayron Review - Otroci in nova tehnologija), 2008, str. 154-156
Igre se lahko vključijo v skoraj vsako področje šolskega programa, od matematike do sociologije in učenja jezikov.
NOVICE
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Več...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Več...