Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenščina
Slovenščina
Izberite jezik
Hitro iskanje
OPOZORILO

Iskalna stran spletne strani PEGI je namenjena staršem in odraslim kupcem interaktivne programske opreme.

Izključni namen te strani je uporabnike seznaniti z informacijami o vsebini posamezne igre in za katero starost je primerna.

Stran ni namenjena mladoletnikom in se je ne sme uporabljati v kakršne koli druge namene.
Razumem opozorilo in želim nadaljevati.
Sem mlajši/a od 18 let in se želim vrniti na domačo stran.
FAQ
Imate vprašanja glede starostnih ocen? Mi imamo odgovore. Več...
O sistemu PEGI?
Kako poteka ocenjevalni postopek?
Pred izidom vsake različice igre založniki izpolnijo spletni obrazec o vsebini in spletno izjavo. Prvi del obrazca vsebuje pravne določbe v določenih evropskih državah.
  • Založnik nato izpolni drugi del obrazca, ki se nanaša na oceno vsebine igre in ki upošteva možno prisotnost nasilja, spolnosti in druge občutljive video ali avdio vsebine.
  • Na podlagi izjave o vsebini, sistem PEGI dodeli začasno starostno oceno skupaj z deskriptorji vsebine, s katerimi se navede, zakaj je bila igri dodeljena ta starostna kategorija.
  • Administratorju PEGI (NICAM ali VSC, odvisno od dodeljene začasne starostne ocene) je treba posredovati paket za pregled, ki vsebuje vse potrebne informacije in material za ponovni pregled začasne ocene glede na merila PEGI.
  • Založniku se nato izda dovoljenje, ki omogoča uporabo oznake starostne ocene skupaj z ustreznim(-i) deskriptorjem(-i) igre.