Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
Kontaktný formulár
Prosím, vyberte, ktorá položka najlepšie charakterizuje vašu požiadavku
Kontakty
Systém PEGI bol navrhnutý tak, aby sa dal neustále vyvíjať a jeho cieľom je poskytnúť vám informáciu o tom, aká je vhodná veková hranica a čo obsahuje interaktívny softvér. Preto veľmi oceníme vaše komentáre, obavy alebo dôvody nespokojnosti ohľadne systému vyhodnocovania a/alebo poskytnutého vyhodnotenia konkrétneho interaktívneho softvéru. Je vytvorená nezávislá medzinárodná Rada pre sťažnosti, aby riešila možné dôvody nespokojnosti so stanovením vekovej hranice.


Neváhajte a pošlite nám priamo vaše komentáre, obavy alebo dôvody na sťažnosť ohľadne hodnotení PEGI a vyberte položku, ktorá najlepšie charakterizuje vašu požiadavku.
Prosíme, aby ste si uvedomili, že toto miesto je vyhradené pre vaše komentáre ohľadne hodnotení PEGI. Požiadavky týkajúce sa spôsobilosti na hranie, technických aspektov interaktívneho softvéru alebo nákupných informácií, nebudú vzaté do úvahy. Požiadavku tohto druhu, láskavo adresujte priamo vydavateľovi interaktívneho softvéru.
PEGI S.A.
15 rue Guimard
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: (00) 32 2 612 17 79
Fax:(00) 32 2 612 17 78
NICAM
PO BOX 322
1200 AH Hilversum
The Netherlands

Tel: (0031)(0) 35 646 08 60
Fax: (0031)(0) 35 646 08 68

E-mail: info@nicam.cc
VSC
Kinetic Business Centre
Theobald Street, Borehamwood
Herts WD6 4PJ
United Kingdom

Tel: (0044)(0) 208 387 4020
Fax: (0044)(0) 208 387 4004

vsc@videostandards.org.uk