Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
Hľadať hru
Keď sa chcete dozvedieť aké hodnotenie dostala konkrétna hra, dá sa to ľahko zistiť v databáze PEGI. Databáza PEGI obsahuje logo a deskriptor, ktorý sa používa na vami vybratú hru. Databáza PEGI obsahuje všetky hry, pokiaľ sú klasifikované systémom PEGI, ktorý je v prevádzke od 03/01/2003.

Vyhľadávanie vám nájde hodnotenie, keď zadáte názov, druh, organizáciu alebo základňu: jednoducho vložte jedno alebo viac kľúčových slov a kliknite na tlačidlo vyhľadávania, Výsledok vyhľadávania sa objaví za niekoľko sekúnd. Do vyhľadávacieho poľa musíte vložiť aspoň dve písmená. Hviezdička za názvom hry znamená, že táto hra už bola predtým hodnotená v systéme ELSPA a/alebo SELL.
Názov: 
Veková hranica: 
Druh: 
Organizácia: 
Základňa: 
Krajina uverejnenia: