Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
Poradenstvo
Pirátstvo
Pirátstvo je protizákonné a neoprávnené kopírovanie alebo distribúcia hier, či už online alebo vo fyzickom svete. Pirátstvo je všeobecne kriminálny čin a možno ho trestať pokutami a odobratím slobody. Tí, čo sú doň zapojení, sú tiež zodpovední za významné občianske škody spôsobené neoprávneným zásahom do autorských práv alebo ochranných známok. Pirátstvo spôsobuje škodu na všetkých úrovniach odvetvia počítačových hier a videohier. Ohrozuje budúci rozvoj hier, vedie k strate pracovných miest v našich komunitách a strate daňových príjmov a má dlhodobé prepojenie s inými formami závažnej kriminality. Pirátstvo tiež znižuje rešpekt voči právam duševného vlastníctva, na ktorých závisia vydavatelia hier investujúci desiatky miliónov eur do vývoja, marketingu a distribúcie nových, technologicky vyspelejších hier.

Zakúpenie alebo stiahnutie pirátskej hry sa môže zdať ako lacnejšia možnosť, ale takéto kópie poškodzujú konzoly, sú často chybné alebo nekompletné. Pri kúpe chybných pirátskych hier sa spotrebitelia podľa zákona nemajú na koho obrátiť!

Pirátske hry sa často predávajú bez riadneho označenia vekovej klasifikácie, a to môže viesť k tomu, že sa deti a mládež dostanú k produktom, ktoré sú pre nich nevhodné.
Viac informácií:
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...