Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
Fakty a čísla
Online hry
Online hry majú mnoho foriem. Ide o širokú škálu hier od jednoduchých arkád až po online hry s masívnou účasťou viacerých hráčov (massively multiplayer online role-playing games – MMORPGs), ktoré často zahŕňajú tisíce hráčov, ktorí hrajú hru naraz. Online hry sa často kupujú na disku a možno ich hrať proti iným hráčom prostredníctvom PC alebo hernej konzoly s pripojením na internet. Možno ich tiež stiahnuť a nainštalovať na váš počítač alebo konzolu. Jednoduchšie hry možno hrať aj na webstránkach cez webprehliadač.

Mnoho takýchto hier podporuje vznik virtuálnych spoločenstiev. Zapojenie sa do takejto komunity môže byť veľmi motivujúcim a poučným zážitkom, ale niekedy vystavujú hráčov riziku spojenému s interakciou v reálnom čase s neznámymi spoluhráčmi, ako je porušenie ochrany osobných údajov, nevhodné správanie, obsah vytváraný užívateľmi a nebezpečné weblinky. Je dôležité zabezpečiť, aby deti rozumeli potrebe primeraného online správania a akým spôsobom sa chrániť.

PEGI Online je rozšírením systému PEGI a jeho cieľom je zaistiť bezpečné online herné prostredie pre deti a mládež. Poskytovateľom hier, ktorí spĺňajú štandardy stanovené v Bezpečnostnom kódexe PEGI Online, bude udelená licencia na používanie známky PEGI Online. Známka sa objaví na obale a web stránkach s (prelinkovaným) url na informačnú stránku.

Tieto štandardy okrem iného zahŕňajú:
Povinnosť usilovať sa o udržanie web stránok bez nelegálneho alebo urážlivého obsahu vytvoreného používateľom.
Koherentnú politiku ochrany osobných informácií.
Nezávislý mechanizmus sťažností.
Zodpovedné reklamné praktiky.
Viac informácií:
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...