Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
Poradenstvo
Hry a zdravie
Hranie hier samo o sebe nepredstavuje špecifické zdravotné riziká. Ide o voľnočasovú aktivitu, ktorá je len o trochu interaktívnejšia ako čítanie kníh alebo pozeranie televízie. A keďže zahŕňa používanie zraku, vo všeobecnosti odporúčame hráčom dodržiavať nasledovné pokyny:
Vždy hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
Doprajte si pravidelné prestávky.
Nehrajte hru dlhé hodiny až do konca bez ohľadu na to, aká je zaujímavá.
Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť od obrazovky.
Je možné, že sa moje dieťa stane závislé na hrách?
Hranie videohier nie je fyzická závislosť. Deti hrajú hry, pretože sa im páčia, a niektorým z nich sa páčia viac ako iným. Počas hrania videohry môžu evidovať všetko ostatné dianie okolo seba (to isté platí pre pozeranie filmov alebo televízie).

Viac informácií o « závislosti »: Mark Griffiths a Mark Davies, „Existuje závislosť na videohrách?”
Môže násilie vo videohrách ovplyvniť správanie môjho dieťaťa?
Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že hranie násilných videohier spôsobuje akékoľvek dlhodobé alebo pretrvávajúce zvýšenie agresivity alebo násilia. Výskum na tému či videohry podporujú násilie sa primárne zameriava na krátkodobé efekty a je nekonzistentný. Avšak, aby ste sa uistili, že vaše dieťa nehrá hry, ktoré sú považované za príliš násilné, sledujte prosím dôsledne vekovú klasifikáciu.

Viac informácií:
- Raymond Boyle a Matthew Hibberd, „Správa o výskume dopadu násilných počítačových hier na mladých ľudí“, Stirling Media Research Institute, marec 2005
- Simon Egenfeldt-Nielsen a Jonas Heide Smith, „Hra s ohňom? Ako ovplyvňujú počítačové hry hráča?“, správa pre mediálnu radu pre deti a mládež, september 2003
- Freedman (Jonathan L.), „Hodnotenie výskumu násilných videohier“, katedra psychológie, University of Toronto.
Môže hranie hier spôsobiť epilepsiu?
Nie. Rozsiahly výskum zistil, že epilepsia nemôže byť spôsobená hraním videohier. Avšak, extrémne malé množstvo ľudí, ktorí už fotosenzitívnu epilepsiu majú, si ju môžu v skutočnosti uvedomiť až pri hraní videohier. No aj pozeranie televízie, chodenie na diskotéku, či dokonca prebleskovanie svetla cez stromy môže spôsobiť podobnú situáciu.
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...