Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
O PEGI?
Čo znamenajú jednotlivé označenia?
Označenia vekovej klasifikácie PEGI sú umiestnené na prednej a zadnej strane obalu a označujú nasledovné vekové kategórie – 3, 7, 12, 16 a 18 rokov. Poskytujú spoľahlivú indikáciu o vhodnosti obsahu hry v zmysle ochrany detí a mládeže. Veková klasifikácia neberie do úvahy úroveň zložitosti hry alebo zručnosti potrebné na jej hranie.
PEGI 3
Obsah hier s týmto označením sa považuje za vhodný pre všetky vekové kategórie. Akceptuje sa určitá úroveň násilia v komickom kontexte (typicky kreslené formy násilia typu Bugs Bunny alebo Tom & Jerry). Dieťa by si nemalo byť schopné spojiť postavu na obrazovke s postavami v reálnom svete, malo by ísť o úplnú fantáziu. Hra by nemala obsahovať žiadne zvuky alebo obrazy, ktoré môžu malé deti vyľakať alebo nastrašiť. Nemalo by byť počuť nadávky.
PEGI 7
Do tejto kategórie môžu byť zaradené všetky hry, ktoré by boli zvyčajne označené ako 3, ale obsahujú potenciálne strašidelné scény alebo zvuky.
PEGI 12
V tejto vekovej kategórii môže byť dieťa vystavené násiliu jemne názornejšieho charakteru, pokiaľ stále smeruje k fantazijným postavám. Avšak, násilie voči postavám s ľudským výzorom alebo voči rozpoznateľným zvieratám nesmie byť názorné. Nahota môže byť zobrazená o trochu názornejšie. Všetky prípadné nadávky musia byť jemné a nesmú obsahovať sexuálne narážky.
PEGI 16
Táto klasifikácia sa aplikuje v prípade, že zobrazenie násilia (alebo sexuálnej aktivity) dosiahne štádium, ktoré vyzerá rovnako, ako by ho bolo možné očakávať v reálnom živote. Mladí ľudia v tejto vekovej kategórii by mali byť tiež schopní zvládnuť extrémnejšie nadávky, koncept užívania tabaku a drog, ako aj zobrazenie kriminálnych aktivít.
PEGI 18
Klasifikácia dospelých sa aplikuje, keď úroveň násilia dosiahne štádium, kedy ide o zobrazenie hrubého násilia a/alebo zahŕňa prvky špecifických typov násilia. Hrubé násilie sa definuje najzložitejšie, pretože v mnohých prípadoch môže byť veľmi subjektívne, ale všeobecne môže byť klasifikované ako také zobrazenia násilia, ktoré by u diváka vyvolali pocit dištancovania sa.
Deskriptory zobrazené na zadnej časti obalu indikujú hlavné dôvody, pre ktoré bola hra zaradená do konkrétnej vekovej klasifikácie. Existuje osem takýchto deskriptorov: násilie, nadávky, strach, drogy, sex, diskriminácia, hazardné hry a online hra s inými ľuďmi.
Nadávky
Hra obsahuje ošklivé slová
Diskriminácia
Hra obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii
Drogy
Hra sa zmieňuje o drogách alebo zobrazuje užívanie drog
Strach
Hra môže byť strašidelná alebo môže vyľakať malé deti
Hazardné hry
Hry, ktoré nabádajú alebo vyučujú hazardné hry
Sex
Hra zobrazuje nahotu a/alebo sexuálne správanie alebo sa zmieňuje o sexe
Násilie
Hra obsahuje zobrazenia násilia
Online
Hra možno hrať on-line
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...