Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
O PEGI?
Čo je PEGI?
Systém vekovej klasifikácie Pan-European Game Information (PEGI – Celoeurópske informácie o hrách) bol vytvorený s cieľom pomôcť rodičom v Európe prijímať informované rozhodnutia o kúpe počítačových hier. Bol spustený na jar roku 2003 a nahradil množstvo národných systémov vekovej klasifikácie vytvorením jediného systému, ktorý sa teraz používa v 30 krajinách, t. j. takmer v celej Európe (Rakúsko, Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko, Nórsko, Slovinsko, Belgicko, Estónsko, Island, Litva, Poľsko, Španielsko, Bulharsko, Fínsko, Írsko, Luxembursko, Portugalsko, Švédsko, Cyprus, Francúzsko, Izrael, Malta, Rumunsko, Švajčiarsko, Česká republika, Grécko, Taliansko, Holandsko, Slovenská republika a Veľká Británia).

Systém podporujú hlavní výrobcovia konzol Sony, Microsoft a Nintendo, ako aj vydavatelia a tvorcovia interaktívnych hier naprieč Európou. Systém vekovej klasifikácie bol vytvorený Európskou interaktívnou softvérovou federáciou (Interactive Software Federation of Europe – ISFE).
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...