Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
Vyhľadanie hry
Keď sa chcete dozvedieť aké hodnotenie dostala konkrétna hra, dá sa to ľahko zistiť v databáze PEGI. Čítaj viac...
FAQ
Často kladené otázky
Čo je PEGI a prečo bol vytvorený?
Systém PEGI poskytuje rodičom a opatrovateľom detailné odporúčania týkajúce sa vekovej vhodnosti obsahu hry vo forme vekových klasifikácií a deskriptorov obsahu na obaloch hier. PEGI (Celoeurópske informácie o hrách – Pan-European Game Information) bol navrhnutý ako náhrada národných systémov vekovej klasifikácie jediným systémom, ktorý je identický vo väčšine Európy.
Ako sa hry zaraďujú do klasifikácií?
PEGI používa pre určenie príslušnej PEGI klasifikácie pre každú hru kombináciu obsahu deklaračných formulárov a preverenia hier. Vydavateľ hry najprv vyplní online deklaračný formulár, ktorý odošle administrátorovi systému. Vyplnený formulár je preskúmaný a použije sa ako základ na preverenie obsahu hry. Aspekt deklarácie obsahu PEGI je významnou stránkou systému, keďže len vývojár/vydavateľ hry má kompletný prehľad o obsahu hry. Prehľad umožňuje administrátorovi zamerať sa na sekcie alebo aspekty hry, ktoré s najvyššou pravdepodobnosťou ovplyvnia klasifikáciu. To je efektívnejšie a spoľahlivejšie ako administrátori pokúšajúci sa hrať úplne celú hru (za predpokladu, že je to možné) ako jediný základ pre klasifikáciu.
Na akých kritériách je klasifikácia založená?
Systém PEGI bol vyvinutý a založený na existujúcich systémoch klasifikácie v Európe a je podporovaný väčšinou relevantných vládnych agentúr členských štátov. Do návrhu hodnotiaceho formulára a formovania organizácie bola zapojená široká škála akademikov, spotrebiteľov a iných zainteresovaných skupín, aby boli zahrnuté rôzne kultúrne štandardy a postoje naprieč členskými štátmi.
Klasifikuje sa aj úroveň zložitosti a kvality?
Nie, klasifikácia neberie do úvahy úroveň zložitosti, alebo zručnosti potrebné na hranie hry. PEGI poskytuje len informácie o vhodnosti hry z hľadiska ochrany detí a mládeže. Hra označená ako 3 môže byť pre dieťa na hranie zložitá. Aby ste sa uistili o úrovni zložitosti hry, odporúčame vám vždy si prečítať detailné informácie o obsahu hry na obale.
Kde nájdem informácie o obsahu hry?
Popis obsahu hry nájdete na obale. Existujú aj špecializované časopisy a web stránky o hrách, ktoré poskytujú náhľady, recenzie, hodnotenia a novinky o najnovších hrách. www.gamespot.com je len jedným z mnohých príkladov.
Kto preveruje klasifikácie?
Administrátormi systému PEGI sú Holandský inštitút pre klasifikáciu audiovizuálnych médií (NICAM) a rada videonoriem (VSC). Ako dlho fungujúca a vysoko uznávaná inštitúcia má NICAM mnoho rokov skúseností s kategorizáciou audiovizuálnych materiálov a poskytoval poradenstvo počas tvorby schémy PEGI.

NICAM preveruje hry kategórie 3 a 7, zatiaľ čo VSC preveruje hry označené 12, 16 a 18. Spotrebitelia, ktorí nesúhlasia s klasifikáciou, môžu kontaktovať administrátora alebo podať sťažnosť.
Majú všetky hry klasifikáciu PEGI?
Hoci je PEGI samoregulačným systémom, klasifikuje sa každá hra pre herné konzoly Microsoft, Nintendo a Sony, ako aj každá počítačová hra od hlavných európskych a amerických vydavateľov. Predajcovia hier zvyčajne vyžadujú, aby boli výrobky, ktoré predávajú, označené klasifikáciou PEGI. Bolo by teda veľmi nezvyčajné, keby bola v predaji hra, ktorá nemá označenie s klasifikáciou PEGI.
Musí brať maloobchod klasifikáciu do úvahy?
Klasifikačný systém PEGI je dobrovoľným systémom. Je podporený legislatívou len v niekoľkých krajinách. V iných krajinách je však PEGI považovaný za virtuálne povinný takmer všetkými maloobchodníkmi s hrami a je integrovaný v politikách ich spoločností. Odporúčame verejnosti, aby vždy oznámili manažérovi obchodu, že jeho personál evidentne ignoruje vekovú klasifikáciu.
Čo môžem urobiť, ak s klasifikáciou nesúhlasím?
Keďže systém PEGI bol navrhnutý s cieľom neustáleho zlepšovania, veľmi oceňujeme akékoľvek vaše pripomienky či sťažnosti týkajúce sa systému, alebo klasifikácií, ktoré poskytuje.

Sťažnosti týkajúce sa klasifikácie podané vydavateľmi alebo členmi verejnosti, ktoré nemôže vyriešiť administrátor, vypočuje nezávislá rada pre sťažnosti. V tejto rade pôsobia experti v oblasti ochrany detí a psychológie a všeobecnejšie zástupcovia z rôznych oblastí spoločnosti. Rozhodnutie rady pre sťažnosti o vekovej klasifikácii je konečné a nezávislé zloženie rady zaisťuje spravodlivé a konzistentné rozhodovanie. Sťažnosť týkajúcu sa klasifikácie možno podať prostredníctvom tejto webstránky.
Majú hry vplyv na deti?
Výskum o vplyve videohier bol zameraný prioritne na násilie. Boli publikované početné štúdie, ale až dodnes neexistuje žiaden dôkaz, že hranie násilných videohier spôsobuje akékoľvek dlhodobé alebo trvalé zvýšenie agresivity alebo násilia medzi hráčmi.
Ako dlho môže dieťa hrať hry?
Keďže každé dieťa je iné, neexistuje žiadne univerzálne pravidlo. Hranie ako také nepredstavuje žiadne špecifické zdravotné riziká. Je to voľnočasová aktivita, presne taká ako čítanie kníh alebo pozeranie televízie. Keďže zahŕňa používanie zraku, všeobecne odporúčame dodržiavať nasledovné pokyny:
- Vždy hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Robte si pravidelné prestávky
- Nehrajte hru dlhé hodiny až do konca, bez ohľadu na to, aká je zaujímavá.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť od obrazovky.
Čo je PEGI Online?
PEGI Online je rozšírenie systému PEGI. Pri pripojení sa k PEGI Online musia spoločnosti podpísať etický kódex, čím naznačujú, že riadia online herné vlastnosti svojich produktov zodpovedným spôsobom. Za to dostanú licenciu na používanie registrovanej známky PEGI Online ako „pečate kvality“.
Aký je rozdiel medzi systémom klasifikácie PEGI a PEGI Online?
Systém vekovej klasifikácie PEGI vydáva licencie na používanie špecifického označenia vekovej kategórie a deskriptora pre špecifický produkt na špecifickej platforme. Označenie PEGI Online však zdôrazňuje zameranie na ochranu detí a mládeže v politike spoločnosti týkajúce sa online hrania. Indikuje členstvo v sieti spoločností, ktoré dodržiavajú požiadavky bezpečnostného kódexu PEGI Online.
Prečo je na obaloch hier aj označenie PEGI Online?
Používanie označenia PEGI Online ako dodatočného deskriptora na zadnej strane obalu je povinné, pokiaľ sa detaily online hry vyskytujú v hodnotiacom formulári PEGI. Rodičia a iní spotrebitelia môžu nájsť ďalšie informácie o online hraní spolu so súvisiacimi rizikami na www.pegionline.eu.
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...