Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
Fakty a čísla
Vedeli ste že?
Hry podporujú kreativitu a interakciu a môžu hrať dôležitú úlohu v sociálnom a intelektuálnom rozvoji.

Hry pomáhajú nováčikom pri vstupe do sveta technológií a podporujú záujem o informačné a komunikačné technológie.

Keďže hry vyžadujú od detí, aby dodržiavali pravidlá a pokyny, zvyšujú ich schopnosť sebadisciplíny a autonómie.

Skladačky, stolové, dobrodružné a prieskumné hry ponúkajú príležitosti na rozvoj zručností strategického myslenia a riešenia problémov.
Hry možno použiť na zlepšenie jemnej motoriky a priestorového vnímania u mladších detí a môžu mať výhody aj pre osoby s telesným postihnutím.

« Existuje výskum o tom, aké zručnosti deti získajú pri hraní hier. Zameriava sa na zručnosti, ako napríklad vizuálna pozornosť, reakčné časy, rozvoj poznávacích zručností, priestorové vnímanie alebo strategické myslenie, plánovanie či testovanie hypotéz (Durkin a Barber, 2002). Aby uspeli, musia hráči rýchlo spracovávať informácie a premýšľať, čo by mohlo priniesť výhody v reálnom živote (Taylor, 2006). U dospelej populácii existujú dôkazy, že dlhším používaním akčných videohier sa zlepšujú zručnosti vizuálneho vnímania (Green a Bavelier, 2003, 2006)… Hranie videohier možno použiť na zlepšenie flexibility (schopnosť presunúť sa z jednej úlohy na inú) a behaviorálnej negácie (schopnosť neurobiť niečo neprimerané) u detí. To by malo významný dopad na ich schopnosť regulovať vlastné myšlienky a správanie, čo je jednou z rozvojových výziev v detstve a mohlo by to byť významným prínosom pre dieťa… Existujú aj iné potenciálne výhody videohier, ako ponúknutie šance na otvorenie predstavivosti a preskúmanie iných svetov, prekonanie strachu a rozvoj zmyslu pre identitu (Jones, 2002). Existuje mnoho potenciálnych oblastí, kde by mohli mať hry významný pozitívny vplyv na psychické a fyzické zdravie detí a na vzdelávanie”.

Byron Dr. (Tania), Bezpečnejšie deti v digitálnom svete, Správa Byron Review – deti a nové technológie, 2008, str. 154-156
Hry možno integrovať do takmer všetkých oblastí výuky, od matematiky, cez sociálnu náuku až po jazyky.
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...