Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
O PEGI?
Čo sú to klasifikácie?
Vekové klasifikácie sú systémy, ktoré slúžia na to, aby boli médiá so zábavným obsahom (napr. filmy, videá, DVD a počítačové hry) jasne označené vekovou kategóriou podľa ich obsahu. Vekové klasifikácie pomáhajú spotrebiteľom (najmä rodičom) pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho produktu.

Počítačové hry a videohry sú v súčasnosti obľúbenou zábavou pre milióny hráčov v celej Európe. Vo Veľkej Británii sa 37 % populácie vo veku 16 až 49 rokov opisuje ako „aktívny hráč“ (definovaný ako v súčasnosti hrajúci hry na konzole, prenosnom zariadení alebo osobnom počítači). Na porovnanie v Španielsku a Fínsku sa ako „aktívny hráč“ definuje 28 % populácie vo veku 16 až 49 rokov. [Nielsen report 2008]. Zatiaľ čo väčšina hier (49 %) je vhodných pre hráčov všetkých vekových kategórií, existuje mnoho takých, ktoré sú vhodné len pre staršie deti alebo mladých tínedžerov. Tiež existujú hry (4 %), ktoré boli vytvorené len pre dospelých (nad 18 rokov).

Klasifikácia na hre potvrdzuje, že je vhodná pre hráčov nad určitú vekovú hranicu. Teda hra označená PEGI 7 je vhodná pre tých, ktorí majú sedem a viac rokov a hra označená PEGI 18 je vhodná len pre dospelých starších ako osemnásť rokov. Klasifikácia PEGI berie do úvahy vhodnosť hry pre danú vekovú kategóriu, nie úroveň náročnosti hry.

PEGI sa používa a uznáva naprieč Európou a má nadšenú podporu Európskej komisie. Považuje sa za model európskej harmonizácie v oblasti ochrany detí.
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...