Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
You have questions about age rating? We have the answers. Čítaj viac...
O PEGI
Označenie PEGI OK
Množstvo webstránok a online služieb obsahuje malé hry. Aby sme pokryli tento rýchlo rastúci segment, vytvorili sme označenie PEGI OK. Ak je malá online hra na webstránke označená ako „PEGI OK“, znamená to, že túto hru môžu pokojne hrať hráči všetkých vekových kategórií, pretože neobsahuje žiaden potenciálne nevhodný obsah.

Označenie PEGI OK :

Prevádzkovateľ webstránky alebo herného portálu môže používať označenie PEGI OK na základe vyhlásenia predloženého PEGI, že hra neobsahuje žiaden materiál, ktorý si vyžaduje formálnu klasifikáciu.
Aby sa hra kvalifikovala ako PEGI OK, NESMIE obsahovať žiaden z nasledovných prvkov:
násilie
sexuálna aktivita alebo sexuálne narážky
nahota
nadávky
hazardné hry
propagácia alebo užívanie drog
propagácia alkoholu alebo tabaku
strašidelné scény
Pokiaľ by hra obsahovala niektorý z vyššie uvedených prvkov, musí byť klasifikovaná podľa veku pomocou štandardného systému klasifikácie PEGI. Hra potom dostane klasickú PEGI klasifikáciu (3, 7, 12, 16 alebo 18) pozostávajúcu z označenia vekovej kategórie a deskriptora (deskriptorov) obsahu.
To isté platí v prípade, ak možno bežnú hru stiahnuť na počítač zákazníka.

Máte otázky o označení PEGI OK, alebo ste si všimli nesprávne použitie označenia PEGI OK na webstránke? Kontaktujte správu systému PEGI pomocou kontaktného formuláru na tejto webstránke:
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...