Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
O PEGI?
Ako funguje proces klasifikácie?
Pred vydaním každej verzie hry vyplnia vydavatelia online hodnotiaci a deklaračný formulár. Prvá časť formulára sa zaberá právnymi ustanoveniami v určitých európskych krajinách.
  • Vydavateľ potom vyplní druhú časť formulára, ktorá sa vzťahuje na hodnotenie obsahu hry a berie do úvahy potenciálnu prítomnosť násilia, sexu a iného citlivého vizuálneho alebo audio obsahu.
  • Podľa deklarovaného obsahu PEGI pridelí predbežnú vekovú klasifikáciu spolu s deskriptormi obsahu, ktoré indikujú, prečo bola hra zaradená do danej vekovej kategórie.
  • Administrátorovi PEGI (NICAM alebo VCS v závislosti od udelenej predbežnej vekovej klasifikácie) bude doručený balíček, ktorý bude obsahovať všetky informácie a materiál vyžadovaný na opätovné overenie predbežnej klasifikácie voči kritériám PEGI.
  • Vydavateľovi sa potom vydá licencia, ktorá ho pre danú hru oprávňuje na používanie označenia vekovej klasifikácie spolu so súvisiacimi deskriptormi týkajúcimi sa obsahu.