Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Slovenčina
Slovenčina
Vybrať jazyk
Rýchle vyhľadanie
UPOZORNENIE

Vyhľadávacia stránka webovej stránky PGEI je vyhradená pre rodičov a plnoletých zákazníkov interaktívneho softvéru.

Výhradným zámerom tejto stránky je poskytnúť im informácie o obsahu určitej hry a jej vhodnosti pre vekové skupiny.

Nie je určená neplnoletým osobám a nesmie sa využívať na iný účel.
Rozumiem tomuto upozorneniu a želám si pokračovať.
Mám menej ako 18 rokov a želám si vrátiť sa na domovskú stránku
FAQ
Máte otázky k vekovému vyhodnoteniu? My máme odpovede. Čítaj viac...
O PEGI?
Majiteľ & správcovia
ISFE
Systém PEGI bol vytvorený Európskou interaktívnou softvérovou federáciou (Interactive Software Federation of Europe) so sídlom v Belgicku, ktorá je aj jeho vlastníkom. ISFE bola založená v roku 1998 s cieľom reprezentovať záujmy sektora interaktívneho softvéru voči Európskej únii a medzinárodným inštitúciám. ISFE zverila každodenné riadenie a rozvoj systému nezávislej organizačnej jednotke s názvom PEGI S. A., čo je nezisková organizácia so sociálnym účelom.

Viac informácií: www.isfe.eu
NICAM
NICAM (Holandský inštitút pre klasifikáciu audiovizuálnych médií/Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media) je jedným z dvoch nezávislých orgánov, ktoré spravujú systém v mene PEGI. Medzi úlohy NICAM patrí preverovanie hier kategórie 3 a 7, či sú v súlade s kritériami PEGI, školenia, archivácia hier PEGI a vydávanie licencií PEGI.

Viac informácií: www.nicam.cc
VSC
Rada videonoriem (Video Standards Council) je druhým administrátorom PEGI a má sídlo vo Veľkej Británii. VSC preveruje hry určené vyšším vekovým kategóriám s klasifikáciou 12, 16 a 18, či sú v súlade s kritériami PEGI. VSC bola založená ako nezisková organizácia s cieľom rozvoja a dohľadu nad dodržiavaním etického kódexu navrhnutého na podporu udržiavania vysokých štandardov v rámci odvetvia videohier a počítačových hier. Členovia VSC pokrývajú všetky sektory podnikania a na strane maloobchodu reprezentuje viac ako 10 000 maloobchodných predajní vo Veľkej Británii.

Viac informácií: www.videostandards.org.uk
SPRÁVY
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Viac...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Viac...