Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Română
Română
Selectare limbă
Căutare rapidă
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Aveţi întrebări despre rating-ul de vârstă? Noi avem răspunsurile. Citiţi mai multe...
Despre PEGI?
Consilii & Comisii
Consiliul de administraţie PEGI
În timp ce organizaţiile independente NICAM şi VSC acordă ratinguri PEGI, PEGI în sine rămâne un sistem de autoreglementare. Noul Consiliu de administraţie PEGI se află la baza acestui sistem. Directorul General este responsabil, în urma îndrumării primite din partea acestui Consiliu de administraţie, pentru desfăşurarea activităţilor de fiecare zi ale PEGI. Consiliul este format din reprezentanţi ai: utilizatorilor PEGI (producători de jocuri), supervizorilor PEGI (producătorii de console de jocuri) şi promotorilor PEGI (asociaţiile comerciale naţionale), plus reprezentanţi ai Consiliului PEGI şi ai Grupului de experţi PEGI. Această structură a consiliului asigură existenţa unei supravegheri adecvate fără a submina puterea de autoreglementare a PEGI.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
Consiliul PEGI
Consiliul este responsabil pentru emiterea de recomandări astfel încât dezvoltările de la nivel naţional şi european să fie comunicate şi reflectate în sistemul PEGI şi în codul său de conduită. Consiliul oferă ţărilor care utilizează sistemul PEGI posibilitatea de a-şi exprima opiniile. O importanţă egală o are faptul ca autorităţile din ţările PEGI să rămână informate cu privire la şi să fie implicate în sistemul PEGI. Consiliul asigură acest flux de informaţii bidirecţional. Membrii Consiliului sunt numiţi pentru un mandat de 2 ani. Aceştia sunt recrutaţi în principal din cadrul autorităţilor din ţările PEGI, profesând ca psihologi, specialişti mass-media, funcţionari publici şi consilieri juridici cu experienţă în protecţia minorilor în Europa.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
Grupul de experţi PEGI
Întrucât atenţia Consiliului se îndreaptă spre reprezentarea la nivel de ţară, s-a considerat important să nu se piardă reţeaua de experţi tehnici care a constituit o sursă importantă de îndrumări pentru PEGI de-a lungul anilor. În 2009-10, Grupul de experţi va fi mărit prin implicarea specialiştilor şi reprezentanţilor mediului academic din domeniile mass-mediei, psihologiei, clasificării, juridic, tehnologiei, jocurilor on-line etc. Aceştia vor continua să consilieze PEGI ţinând cont de dezvoltarea tehnologică şi de conţinut recomandată de Consiliul PEGI, de Consiliul de administraţie PEGI sau prin circumstanţe scoase la lumină de procedura referitoare la reclamaţii.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Consiliul pentru Reclamaţii
Consiliul pentru Reclamaţii este format dintr-o serie de experţi în domeniul protecţiei minorilor din diferite state europene. În cazul în care se primeşte o reclamaţie de la un consumator sau de la un producător cu privire la un rating atribuit unui joc iar problema nu poate fi soluţionată în mod satisfăcător de către administratorul PEGI prin discuţii, explicaţii sau negociere, reclamantul poate solicita în mod formal medierea Consiliului pentru Reclamaţii. Membrii consiliului se reunesc, dezbat respectiva reclamaţie şi iau o hotărâre. Producătorii care folosesc sistemul PEGI sunt obligaţi să respecte hotărârile Consiliului pentru Reclamaţii. În consecinţă, ei trebuie să ia toate măsurile corective necesare, iar în caz de nerespectare sunt pasibili de sancţiuni în conformitate cu prevederile codului.
Members [29 KB]
Comisia pentru Criterii
Comisia pentru Criterii este o sub-comisie a Grupului de experţi PEGI. Aceasta desfăşoară lucrări de adaptare şi modificare a chestionarului PEGI şi a criteriilor de bază în vederea includerii aspectelor legate de dezvoltarea tehnologică şi de conţinut şi a recomandărilor Consiliului, Grupului de experţi sau a circumstanţelor scoase la lumină de procedura referitoare la reclamaţii.
Comisia Juridică
Deoarece PEGI este un sistem voluntar, el funcţionează în coroborare cu şi se subordonează legilor naţionale în vigoare, fie că acestea interzic un anumit tip de conţinut, fie că stabilesc sisteme obligatorii de rating. Rolul Comisiei Juridice este să informeze ISFE cu privire la orice schimbări ale legislaţiei naţionale a ţărilor participante care ar putea avea efecte asupra sistemului voluntar de rating de vârstă.
Comisia pentru Aplicare
Comisia pentru Aplicare are responsabilitatea de a asigura aplicarea dispoziţiilor Codului PEGI de Conduită, inclusiv a concluziilor Consiliului pentru Reclamaţii. Comisia pentru Aplicare este alcătuită din zece membri, cinci dintre aceştia fiind producători şi cinci aleşi dintre membrii Consiliului.

Enforcement Committee Rulings 2011:
NOUTĂŢI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mai multe...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mai multe...