Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Română
Română
Selectare limbă
Căutare rapidă
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
Aveţi întrebări despre rating-ul de vârstă? Noi avem răspunsurile. Citiţi mai multe...
Despre PEGI?
Care este semnificaţia etichetelor?
Etichetele PEGI apar pe partea din faţă şi pe partea din spate a ambalajului, indicând unul din următoarele niveluri de vârstă - 3, 7, 12, 16 şi 18. Ele oferă o indicaţie clară a caracterului adecvat al conţinutului jocului respectiv în termeni de protecţie a minorilor. Ratingul de vârstă nu ia în considerare nivelul de dificultate sau abilităţile necesare pentru a juca un joc.
PEGI 3
Conţinutul jocurilor cu acest rating este considerat adecvat pentru toate grupele de vârstă. Este acceptabil un oarecare nivel de violenţă în context comic (în general formele de violenţă din desenele animate de tipul Bugs Bunny sau Tom & Jerry). Personajele de pe ecran nu trebuie să poată fi asociate de copil cu persoane din viaţa reală, ele fiind în totalitate imaginare. Jocul nu trebuie să conţină sunete sau imagini care pot înspăimânta sau înfricoşa copiii mici. Nu trebuie utilizate expresii injurioase.
PEGI 7
Orice jocuri care în mod normal ar avea ratingul 3, însă conţin anumite scene sau sunete care ar putea produce spaimă, pot fi considerate adecvate pentru această categorie.
PEGI 12
În această grupă de vârstă sunt incluse jocurile video care prezintă un nivel de violenţă cu un caracter oarecum mai grafic faţă de un personaj imaginar şi/sau violenţă fără caracter grafic faţă de personaje asemănătoare oamenilor sau animale recognoscibile, precum şi jocurile video care prezintă nuditate cu caracter oarecum mai grafic. Orice limbaj injurios trebuie să fie moderat, fără conotaţii sexuale.
PEGI 16
Acest rating se aplică atunci când violenţa (sau activitatea sexuală) afişată atinge un nivel care arată aşa cum ar fi de aşteptat în situaţii reale. Tinerii din acest grup pot fi de asemenea expuşi unei cantităţi mai mari de limbaj injurios extrem, conceptului utilizării tutunului şi drogurilor şi reprezentării activităţilor criminale.
PEGI 18
Clasificarea pentru adulţi se aplică atunci când nivelul de violenţă atinge o cotă la care devine o reprezentare a unei violenţe extreme şi/sau include elemente ale unor tipuri specifice de violenţă. Violenţa extremă este cel mai greu de definit deoarece poate fi foarte subiectivă în multe cazuri, însă în termeni generali poate fi clasificată ca reprezentare a unei violenţe care ar putea să îl facă pe privitor să simtă repulsie.
Descriptorii de pe spatele ambalajelor indică principalele motive pentru care un joc a primit un anumit rating de vârstă. Există opt astfel de descriptori: violenţă, limbaj injurios, frică, droguri, sex, discriminare, jocuri de noroc şi jocuri on-line cu alte persoane.
Pictogramele sunt afişate cu scurte explicaţii şi eventual adnotări ale diferitelor pictograme PEGI
Limbaj injurios
Jocul conţine limbaj injurios
Discriminare
Jocul conţine reprezentări sau materiale care ar putea încuraja discriminarea
Droguri
Jocul se referă la sau conţine reprezentări ale consumului de droguri
Frică
Jocul poate fi înspăimântător sau înfricoşător pentru copii mici
Jocuri de noroc
Jocul încurajează sau învaţă jocuri de noroc
Sex
Jocul conţine reprezentări ale nudităţii şi/sau comportamentului sexual sau referinţe sexuale
Violenţă
Jocul conţine descrieri cu un anumit grad de violenţă
On-line
Jocul poate fi jucat on-line
NOUTĂŢI
RSS-Feed