Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Română
Română
Selectare limbă
Căutare rapidă
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
Căutarea unui joc
Dacă doriţi să ştiţi ce rating a primit un anumit joc, puteţi afla cu uşurinţă căutând în baza de date PEGI. Citiţi mai multe...
FAQ
Întrebări frecvente
Ce este PEGI şi de ce a fost dezvoltat?
Sistemul PEGI oferă părinţilor şi îngrijitorilor recomandări detaliate privind caracterul adecvat al conţinutului jocurilor pentru vârsta copiilor, sub forma unor etichete de vârstă şi a unor descriptori de conţinut aplicaţi pe ambalajele jocurilor. PEGI (Informaţii despre Jocuri la Nivel Paneuropean) a fost elaborat pentru a înlocui sistemele naţionale de rating de vârstă existente cu un sistem unic care este identic în cea mai mare parte a Europei.
Cum se atribuie ratingul?
Funcţionarea PEGI implică o combinaţie care include declararea conţinutului şi evaluarea jocurilor pentru a se determina cel mai adecvat rating PEGI pentru fiecare joc. În primul rând, producătorul unui joc completează un formular de declarare on-line care este trimis administratorului sistemului. Formularul completat este apoi analizat şi utilizat ca bază pentru verificarea conţinutului jocului. Aspectul de declarare a conţinutului al sistemului PEGI este un punct forte semnificativ, deoarece doar realizatorul/producătorul unui joc deţine o prezentare completă a conţinutului jocului. Prezentarea generală permite administratorului să se axeze pe secţiuni sau aspecte ale jocului care sunt cele mai susceptibile de a afecta ratingul. Acest proces este mai eficient şi mai sigur decât cel în care administratorii încearcă să joace un joc complet (presupunând că acest lucru este posibil) ca unică bază pentru rating.
Pe ce criterii se bazează ratingul?
Sistemul PEGI a fost dezvoltat şi bazat pe sistemele de rating existente în Europa şi este sprijinit de majoritatea agenţiilor guvernamentale competente ale statelor membre. O gamă largă de persoane din mediul academic, consumatori şi alte grupuri interesate au fost implicate în elaborarea formularului de evaluare şi în structurarea organizaţiei pentru a se îndeplinii diferitele standarde culturale şi mentalităţi din statele membre.
Se atribuie un rating şi pentru nivelul de dificultate sau pentru calitate?
Nu, ratingul nu ia în considerare nivelul de dificultate sau abilităţile necesare pentru jucarea unui joc. PEGI oferă informaţii privind caracterul adecvat al unui joc în termeni de protecţie a minorilor. Un joc cu un rating 3 poate fi prea dificil pentru a fi jucat de un copil. De aceea, recomandăm întotdeauna să se citească detaliile cu privire la conţinutul jocului care sunt înscrise pe ambalaje pentru a se determina nivelul de dificultate.
Unde pot găsi informaţii privind conţinutul unui joc?
Descrierile conţinutului unui joc pot fi găsite pe ambalaj. Există de asemenea reviste şi site-uri specializate care oferă cititorilor recenzii, sumare, clasificări şi ştiri privind cele mai noi jocuri. www.gamespot.com este doar unul dintre multele exemple.
Cine verifică ratingurile?
Institutul Olandez pentru Clasificarea Mediilor Audiovizuale (NICAM) şi Consiliul pentru Standarde Video (VSC) sunt administratorii sistemului PEGI. Fiind un institut prestigios şi cu tradiţie, NICAM are o experienţă de mulţi ani în clasificarea materialelor audiovizuale şi a oferit consultanţă în timpul elaborării programului PEGI.

NICAM evaluează jocurile cu rating 3 şi 7, în timp ce VSC evaluează jocurile cu rating 12, 16 şi 18. Consumatorii care nu sunt de acord cu un rating pot contacta administratorul şi pot face o reclamaţie.
Toate jocurile au rating PEGI?
Deşi PEGI este un sistem de autoreglementare, fiecare joc pentru consolele de jocuri Microsoft, Nintendo şi Sony are un rating PEGI, ca şi fiecare joc pe calculator de la principalii producători europeni şi americani. De obicei, comercianţii cu amănuntul de jocuri solicită ca produsele pe care le vând să aibă etichete PEGI şi, în consecinţă, este un lucru ieşit din comun să găseşti un joc de vânzare fără un rating PEGI.
Comercianţii cu amănuntul trebuie să ia în considerare ratingurile?
Sistemul de rating PEGI este un sistem voluntar. El este impus prin legislaţie numai în câteva ţări. În altele însă, PEGI este tratat în politica proprie de dezvoltare a comercianţilor ca fiind practic obligatoriu. Încurajăm publicul să informeze întotdeauna directorii magazinelor atunci când personalul acestora ignoră în mod evident ratingurile de vârstă.
Ce pot face atunci când nu sunt de acord cu un rating?
Deoarece PEGI a fost proiectat în vederea unei evoluţii continue, apreciem în mod deosebit comentariile sau reclamaţiile dumneavoastră cu privire la sistem sau la ratingurile pe care le atribuie acesta.

Reclamaţiile cu privire la ratinguri făcute de producători sau de către public, care nu pot fi soluţionate de administrator, vor fi analizate de către un Consiliu independent pentru Reclamaţii. Acest consiliu include experţi în psihologia copilului şi protecţia copiilor şi, în general, reprezentanţi ai unei mari părţi a populaţiei. Decizia Consiliului pentru Reclamaţii cu privire la un rating de vârstă este definitivă, iar faptul că membrii Consiliului sunt independenţi garantează corectitudinea şi consecvenţa deciziilor. Reclamaţiile referitoare la aspectele legate de rating pot fi făcute prin intermediul acestui site.
Au jocurile vreo influenţă asupra copiilor?
Cercetările asupra impactului jocurilor video s-au concentrat în principal asupra violenţei. Au fost publicate numeroase studii însă până acum nu există dovezi care să arate că jucarea unor jocuri video violente provoacă vreo creştere pe termen lung sau permanentă a agresivităţii sau violenţei în rândul jucătorilor.
Surse:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games (Evaluarea cercetărilor privind jocurile video violente)
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim? (Violenţa Video, Personaj negativ sau victimă?)
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People. (Evaluarea cercetărilor privind impactul jocurilor pe calculator violente asupra tinerilor).
Cât de mult timp se poate juca un copil?
Deoarece fiecare copil este diferit nu există o regulă fixă. Jocul în sine nu determină riscuri specifice de sănătate. Este o activitate de petrecere a timpului liber, la fel ca cititul cărţilor sau vizionarea de programe TV. Deoarece implică folosirea vederii, recomandăm în general următoarele:
- Întotdeauna jucaţi într-o cameră bine luminată
- Faceţi pauze regulate
- Nu jucaţi un joc ore la rând, indiferent cât de captivant ar fi.
- Păstraţi o minimă distanţă faţă de ecran.
Ce este PEGI Online?
PEGI Online este un supliment al sistemului PEGI. Atunci când se alătură sistemului PEGI Online, companiile trebuie să adere la un cod de conduită, arătând astfel că gestionează caracteristicile de joc on-line ale produselor lor în manieră responsabilă. În schimb ei sunt autorizaţi să utilizeze o etichetă înregistrată PEGI Online ca o „ştampilă de calitate.”
Care este diferenţa dintre sistemul de rating PEGI şi PEGI Online?
Sistemul de rating de vârstă PEGI emite licenţe de folosire a unei anumite etichete de clasă de vârstă pentru un anumit produs pe o anumită platformă. Eticheta PEGI Online subliniază angajamentul faţă de protecţia minorilor în strategia unei companii, în ceea ce priveşte jocurile on-line. Ea indică apartenenţa la o reţea de companii care se conformează cerinţelor Codului de Siguranţă PEGI Online.
De ce apare eticheta PEGI Online şi pe ambalajele jocurilor?
Utilizarea etichetei PEGI Online ca un descriptor suplimentar pe partea din spate a ambalajului este obligatorie atunci când în chestionarul de rating PEGI apar detalii referitoare la posibilitatea de joc on-line. Părinţii şi alţi consumatori pot găsi informaţii suplimentare referitoare la jocul on-line şi la riscurile aferente la www.pegionline.eu.
NOUTĂŢI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mai multe...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mai multe...