Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Polski
Polski
Wybierz język
Szybkie wyszukiwanie
Ostrzeżenie

Funkcja szukania na stronie internetowej PEGI jest zarezerwowana dla rodziców i osób pełnoletnich kupujących gry komputerowe.

Jedynym celem tej funkcji jest udzielenie wyżej wymienionym osobom informacji na temat treści i klasyfikacji wiekowej poszczególnych gier.

Funkcja ta nie została stworzona na użytek niepełnoletnich i nie może być wykożystywana w żadnym innym celu.
Zrozumiałem to ostrzeżenie i chciałbym kontynuować
Mam mniej niż 18 lat i chciałbym wrócić do strony głównej
Znajdź Grę
Jeśli chcesz wiedzieć jak została sklasyfikowana określona gra, możesz to łatwo sprawdzic w bazie danych PEGI. Więcej...
FAQ
Często zadawane pytania
Czym jest PEGI i czemu służy?
Dzięki systemom PEGI rodzice i opiekunowie otrzymują szczegółowe zalecenia dotyczące stosowności treści gry dla danej grupy wiekowej w postaci oznaczeń wiekowych i opisu treści na opakowaniach gier. System PEGI (Pan-European Game Information) ma zastąpić aktualne krajowe systemy ratingu wiekowego jednolitym systemem funkcjonującym identycznie w większości krajów Europy.
W jaki sposób przyznaje się ratingi?
PEGI ustala odpowiedni rating każdej gry na podstawie oświadczenia dotyczącego treści i weryfikacji gry. Najpierw wydawca gry wypełnia internetowe oświadczenie, które wysyła do administratora systemu. Wypełniony formularz weryfikuje się i wykorzystuje jako podstawę kontroli treści gry. Oświadczenie o treści gry jest ważną cechą PEGI, ponieważ tylko autor lub wydawca gry dokładnie zna jej treść. Weryfikacja umożliwia administratorowi koncentrację na tych częściach lub aspektach gry, które mogą mieć wpływ na rating. Jest to efektywniejsza i bardziej wiarygodna metoda niż tylko odbycie pełnego seansu gry przez administratorów (nawet gdyby było to możliwe).
Jakie są kryteria przyznawania ratingów?
System PEGI opracowano na podstawie aktualnych europejskich systemów ratingowych. Uznaje go większość właściwych organów państw członkowskich. W opracowaniu formularza oceny i kształtowaniu organizacji uczestniczyło wielu naukowców, konsumentów i przedstawicieli innych zainteresowanych grup w celu zapewnienia zgodności z różnymi normami kulturowymi i poglądami panującymi w państwach członkowskich.
Czy ocenia się również poziom trudności i jakość gry?
Nie. Rating nie uwzględnia poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do korzystania z danej gry. PEGI informuje tylko o stosowności gry z punktu widzenia ochrony nieletnich. Gra oznaczona znakiem 3 może być dla dziecka zbyt trudna. Dlatego zawsze zalecamy zapoznanie się z podanymi na opakowaniu informacjami o treści gry, aby określić poziom jej trudności.
Gdzie można znaleźć informacje o treści gry?
Opis treści gry można znaleźć na jej opakowaniu. Istnieją też specjalistyczne czasopisma i portale internetowe poświęcone grom. Zawierają one informacje, recenzje, rankingi i nowości dotyczące najnowszych gier. Jeden z wielu takich portali to www.gamespot.com.
Kto sprawdza ratingi?
Administratorzy programu PEGI to: Holenderski Instytut Klasyfikacji Mediów Audiowizualnych (NICAM) i Rada Standardów Wideo (VSC). Jako instytucja istniejąca od dawna i ciesząca się wielkim poważaniem, NICAM ma wieloletnie doświadczenie w nadawaniu ratingów materiałom audiowizualnym. Instytut ten pełnił funkcje doradcze podczas opracowywania programu PEGI.

NICAM weryfikuje gry należące do kategorii 3 i 7, natomiast VSC weryfikuje gry z kategorii 12, 16 i 18. Konsumenci nie zgadzający się z ratingiem mogą skontaktować się z administratorem i złożyć skargę.
Czy wszystkie gry mają rating PEGI?
PEGI to system samoregulujący się, ale każda gra na konsole Microsoftu, Nintendo i Sony ma rating PEGI. Dotyczy to również wszystkich gier na PC wydawanych przez najważniejszych wydawców europejskich i amerykańskich. Sprzedawcy gier zazwyczaj wymagają, aby sprzedawane przez nich produkty nosiły oznakowanie PEGI, dlatego bardzo trudno znaleźć w sprzedaży grę nie ocenioną przez PEGI.
Czy sprzedawcy gier są zobowiązani do uwzględniania ratingów?
PEGI to system dobrowolny. Tylko w kilku krajach prawo wymaga stosowania go. W innych krajach niemal wszyscy sprzedawcy gier wymagają stosowania systemu w swoich wewnętrznych regulaminach. Zachęcamy do informowania kierowników sklepów o przypadkach lekceważenia ratingów wiekowych przez ich podwładnych.
Co mogę zrobić, jeżeli nie zgadzam się z ratingiem?
PEGI ma stale ewoluować, dlatego wysoko cenimy uwagi i skargi dotyczące systemu lub nadawanych w jego ramach ratingów.

Dotyczące ratingów skargi wydawców lub użytkowników gier, których nie może rozstrzygnąć administrator, rozpatruje niezależny Komitet ds. Skarg. W komitecie tym zasiadają specjaliści w zakresie ochrony dziecka i psychologii dziecka oraz przedstawiciele różnych grup społecznych. Decyzja Komitetu ds. Skarg w sprawie ratingu jest ostateczna. Niezależny skład komitetu gwarantuje rzetelność i spójność orzeczeń. Skargi dotyczące ratingów można składać na stronie
Czy gry mają wpływ na dzieci?
Badania nad skutkami gier wideo koncentrują się głównie na przemocy. Opublikowano wiele rozpraw, ale do dziś nie ma dowodów na to, że gra w gry komputerowe zawierające przemoc może spowodować długotrwały lub stały wzrost poziomu agresji albo przemocy u graczy.
Źródła:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Jak długo dziecko może grać?
Każde dziecko jest inne, więc nie ma stałych zasad. Gry same w sobie nie stanowią szczególnego zagrożenia dla zdrowia. Jest to rozrywka, taka sama jak czytanie książek czy oglądanie telewizji. Wymaga ona użycia wzroku, dlatego radzimy graczom, aby:
- zawsze grali w dobrze oświetlonym pomieszczeniu;
- regularnie robili przerwy;
- nie grali całymi godzinami, nawet jeżeli gra jest bardzo wciągająca;
- zachowywali odpowiednią minimalną odległość od monitora.
Co to jest PEGI Online?
PEGI Online to dodatek do systemu PEGI. Firmy przystępujące do PEGI Online muszą zaakceptować kodeks postępowania. W ten sposób dowodzą, że udostępniają swoje gry w sposób odpowiedzialny. W zamian otrzymują pozwolenie na używanie znaku PEGI Online, stanowiącego „znak jakości”.
Czym różni się system ratingowy PEGI od PEGI Online?
W ramach systemu ratingu wiekowego PEGI wydaje się pozwolenia na używanie znaków poszczególnych kategorii wieku i opisów treści w konkretnym produkcie na konkretnej platformie. Znak PEGI Online podkreśla zaangażowanie firmy w ochronę nieletnich w zakresie gier sieciowych. Informuje on o przynależności do sieci firm spełniających wymogi kodeksu bezpieczeństwa PEGI Online.
Dlaczego na opakowaniach gier pojawia się również znak PEGI Online?
Stosowanie znaku PEGI Online jako dodatkowego opisu z tyłu opakowania jest obowiązkowe, jeżeli w kwestionariuszu ratingowym PEGI występują informacje o możliwości gry w Internecie. Rodzice i inni konsumenci mogą znaleźć więcej informacji o grach sieciowych i związanym z nimi ryzyku na stronie www.pegionline.eu.
NOWOŚCI
RSS-Feed