Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Polski
Polski
Wybierz język
Szybkie wyszukiwanie
Ostrzeżenie

Funkcja szukania na stronie internetowej PEGI jest zarezerwowana dla rodziców i osób pełnoletnich kupujących gry komputerowe.

Jedynym celem tej funkcji jest udzielenie wyżej wymienionym osobom informacji na temat treści i klasyfikacji wiekowej poszczególnych gier.

Funkcja ta nie została stworzona na użytek niepełnoletnich i nie może być wykożystywana w żadnym innym celu.
Zrozumiałem to ostrzeżenie i chciałbym kontynuować
Mam mniej niż 18 lat i chciałbym wrócić do strony głównej
FAQ
Masz pytania o kategorie wiekowe? Znamy odpowiedzi. Więcej...
Fakty i liczby
Czy wiesz, że…?
Gry rozwijają kreatywność i umiejętność współdziałania. Mogą odegrać ważną rolę w społecznym i intelektualnym rozwoju dziecka.

Gry mogą ułatwiać zapoznanie się z nowoczesną technologią i rozwijać zainteresowanie technologią przekazywania informacji.

Gry wymagają od dzieci przestrzegania reguł i postępowania zgodnego ze wskazówkami i w ten sposób mogą zwiększać samodyscyplinę i samodzielność.

Układanki, gry stolikowe, gry przygodowe i polegające na poszukiwaniach ułatwiają rozwój myślenia strategicznego i umiejętności rozwiązywania problemów.
Gry można wykorzystywać do zwiększania zdolności motorycznych i przestrzennych u małych dzieci. Mogą one pomóc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie.

„Przeprowadzono badania wpływu gier na rozwój różnych umiejętności u dzieci. Najważniejsze z tych umiejętności to skupienie wzroku, czas reakcji, rozwój umiejętności poznawczych, takich jak percepcja przestrzenna czy myślenie strategiczne, planowanie i badanie hipotez (Durkin i Barber, 2002). Aby wygrać, gracz musi szybko przetwarzać informacje i szybko myśleć, co może przynieść korzyści w realnym życiu (Taylor, 2006). Wśród dorosłych są dowody na poprawę percepcji wzrokowej dzięki długotrwałemu korzystaniu z gier akcji wideo (Green i Bavelier, 2003, 2006)… Gry wideo można wykorzystywać w celu poprawy elastyczności (umiejętności przechodzenia od jednego zadania do drugiego) i kontroli zachowania (umiejętności powstrzymywania się od niewłaściwego postępowania) u dzieci, co ma znaczny wpływ na ich
zdolność do kierowania swoim myśleniem i zachowaniem, które jest jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych okresu dzieciństwa i może przynieść dzieciom wielkie korzyści… Ponadto gry wideo mogą być szansą otwarcia wyobraźni i odkrycia innych światów, pokonania lęku i rozwoju poczucia tożsamości (Jones, 2002). W wielu dziedzinach gry mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na psychiczne i fizyczne zdrowie dzieci i ich edukację”.

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, s. 154-156
Gry można włączyć do programu nauki niemal każdego przedmiotu szkolnego, od matematyki po wiedzę o społeczeństwie i języki.
NOWOŚCI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Więcej...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Więcej...