Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Polski
Polski
Wybierz język
Szybkie wyszukiwanie
Ostrzeżenie

Funkcja szukania na stronie internetowej PEGI jest zarezerwowana dla rodziców i osób pełnoletnich kupujących gry komputerowe.

Jedynym celem tej funkcji jest udzielenie wyżej wymienionym osobom informacji na temat treści i klasyfikacji wiekowej poszczególnych gier.

Funkcja ta nie została stworzona na użytek niepełnoletnich i nie może być wykożystywana w żadnym innym celu.
Zrozumiałem to ostrzeżenie i chciałbym kontynuować
Mam mniej niż 18 lat i chciałbym wrócić do strony głównej
FAQ
Masz pytania o kategorie wiekowe? Znamy odpowiedzi. Więcej...
Informacje o PEGI
Właściciel i administratorzy
ISFE
Twórcą i właścicielem systemu PEGI jest Europejska Federacja Oprogramowania Interaktywnego (ISFE) z siedzibą w Belgii. ISFE założono w 1998 r. w celu reprezentacji interesów sektora oprogramowania interaktywnego wobec Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowych. ISFE powierzyła bieżący zarząd systemem i jego rozwój samodzielnemu podmiotowi pod nazwą PEGI S.A. Jest to organizacja wyższej użyteczności prowadząca działalność społeczną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.isfe.eu
NICAM
NICAM (Holenderski Instytut Klasyfikacji Mediów Audiowizualnych) jest jedną z dwóch niezależnych instytucji administrujących systemem w imieniu PEGI. Zadania NICAM obejmują kontrolę zgodności gier należących do kategorii 3 i 7 z kryteriami PEGI, szkolenia, archiwizacja gier PEGI oraz wydawanie licencji PEGI.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nicam.cc
VSC
Rada Standardów Wideo (Video Standards Council, VSC) jest współadministratorem PEGI z siedzibą w Wielkiej Brytanii. VSC kontroluje zgodność gier należących do wyższych kategorii (12, 16 i 18) z kryteriami PEGI. VSC stworzono jako organizację wyższej użyteczności mającą na celu rozwój i nadzór nad Kodeksem postępowania propagującym wysokie standardy w branży gier wideo i komputerowych. Do VSC należą przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów branży oraz ponad 10 000 sklepów w całej Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.videostandards.org.uk
NOWOŚCI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Więcej...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Więcej...