Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Råd
Piratkopiering
Piratkopiering er ulovlig og ikke-autorisert kopiering og/eller distribusjon av spill, uansett om det blir gjort på nettet eller i den virkelige verden. Piratkopiering er en straffbar handling som kan straffes med mulkt eller fengsel, og de som driver med dette blir ansvarlige for betydelige skadeerstatningskrav på grunn av brudd på opphavsretts- og/eller varemerkeloven. Piratkopiering forårsaker alvorlige skader på alle nivåer av data- og videospillbransjen. Det truer utviklingen av nye spill i fremtiden, fører til færre jobber i samfunnet, i tillegg til tapte skatteinntekter, og har dessuten lenge vært knyttet til andre former for grov kriminalitet. Piratkopiering undergraver dessuten respekten for retten til intellektuell eiendom, som spillutgivere er avhengig av, siden de investerer titalls millioner euro for å utvikle, markedsføre og distribuere nye spill med avansert teknikk.

Å kjøpe eller laste ned en piratutgave av et spill kan virke som et billig alternativ, men slike piratkopier kan skade konsollene. Dessuten inneholder de ofte feil eller er mangelfulle. Forbrukerne har ingen rett til å få tilbakebetaling for mangelfulle piratkopier av spill!

Piratspill blir ofte solgt uten riktig aldersmerking, noe som kan føre til at mindreårige får tak i produkter som ikke er passende for dem.
For mer informasjon:
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...