Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Om PEGI
Hva betyr etikettene?
PEGI-etikettene sitter på for- og baksiden av emballasjen, og viser ett av følgende alderstrinn: 3, 7, 12, 16 og 18. De gir en pålitelig indikasjon på hvor passende spillets innhold er med hensyn til mindreårige. Aldersmerkingen tar ikke hensyn til vanskelighetsgrad eller eventuelle ferdigheter som kreves for å kunne spille et spill.
PEGI 3
Innholdet i spill som har fått denne aldersmerkingen antas å passe alle aldersgrupper. En del vold i en komisk kontekst (den type tegneserievold som man finner i Snurre Sprett Tom & Jerry) er akseptabelt. Barnet bør ikke kunne forbinde figuren på skjermen med figurer i virkeligheten, de bør helt og holdent være fantasifigurer. Spillet bør ikke inneholde noen lyder eller bilder som kan skremme småbarn.Stygt språk bør ikke forekomme.
PEGI 7
Ethvert spill som normalt ville fått aldersmerkingen 3, men inneholder scener eller lyder som kan være skremmende, kan passe i denne kategorien.
PEGI 12
Videospill som viser noe mer utførlig beskrevet vold som blir utøvd mot fantasifigurer og/eller ikke utførlig beskrevet vold som utøves mot menneskelignende figurer eller lett gjenkjennelige dyr, samt videospill som viser noe mer utførlig beskrevet nakenhet, havner i denne kategorien. Eventuelt stygt språk må være mildt, og ikke inneholde seksuelle skjellsord.
PEGI 16
Denne aldersmerkingen gjelder når voldsskildringen (eller skildring av seksuell aktivitet) når et nivå som likner det man forventer seg i virkeligheten. Ungdommer i denne aldersgruppen bør også være i stand til å kunne håndtere et mer ekstremt stygt språk, se bruk av tobakk og narkotika samt skildringer av kriminell aktivitet.
PEGI 18
Aldersmerkingen for voksne gjelder når volden når et nivå som gjør det til en skildring av grov vold og/eller inneholder innslag av visse typer vold. Grov vold er vanskeligst å definere, siden det i mange tilfeller vil dreie seg om subjektive oppfatninger, men kan generelt sett defineres som voldsskildringer som kan få seeren til å føle avsmak.
Beskrivelser på baksiden av emballasjen redegjør for hovedårsakene til at et spill har fått en viss aldersmerking. Det finnes åtte slike beskrivelser: vold, stygt språk, frykt, narkotika, sex, diskriminering, gambling og gambling på nettet med andre personer.
Stygt språk
Spillet inneholder stygt språk
Diskriminering
Spillet inneholder beskrivelser av eller materiale som kan oppmuntre til diskriminering
Narkotika
Spillet henviser til eller skildrer bruk av narkotika
Frykt
Spillet kan virke skremmende på små barn
Gambling
Spillet oppmuntrer til eller lærer ut gambling
Sex
Spillet skildrer nakenhet og/eller seksuell atferd eller seksuelle henvisninger
Vold
Spillet inneholder voldsskildringer
Online
Spillet kan spilles på nettet
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...