Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Om PEGI
Hva er PEGI?
Systemet med aldersmerking i The Pan-European Game Information (PEGI), ble opprettet for å gi foreldre i Europa informasjon som skulle gjøre det lettere å ta avgjørelser ved innkjøp av dataspill. Det ble lansert våren 2003, og et antall nasjonale systemer for aldersmerking ble dermed erstattet med ett enkelt system over nesten hele Europa i 30 land (Østerrike, Danmark, Ungarn, Latvia, Norge, Slovenia, Belgia, Estland, Island, Litauen, Polen, Spania, Bulgaria, Finland, Irland, Luxemburg, Portugal, Sverige, Kypros, Frankrike, Israel, Malta, Romania, Sveits, Tsjekkia, Hellas, Italia, Nederland, Slovakia og Storbritannia)

Systemet blir støttet av de største konsollprodusentene, blant annet Sony, Microsoft og Nintendo, så vel som av utgivere og utviklere av interaktive spill over hele Europa. Systemet med aldersmerking er utviklet av Det europeiske forbundet for interaktiv programvare (Interactive Software Federation of Europe - ISFE).
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...