Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
Finn et spill
Hvis du vil vite hvilken aldersmerking et bestemt spill har fått, kan den lett finnes i PEGIs database. Les mer...
FAQ
Ofte stilte spørsmål
Hva er PEGI og hvorfor ble det opprettet?
PEGI-systemene gir foreldre og omsorgspersoner utførlige råd om hvor godt innholdet i et spill passer en viss aldersgruppe. Dette gjøres ved hjelp av aldersetiketter og innholdsbeskrivelser på spillemballasjen. PEGI (Pan-European Game Information) er blitt utviklet for å erstatte eksisterende nasjonale systemer for aldersmerking med ett enkelt system som er felles for det meste av Europa.
Hvordan blir spillene merket?
PEGI bruker en kombinasjon av innholdsdeklarasjon og granskning av spill for å avgjøre hvilken PEGI-merking som passer best for hvert spill. Først fyller spillprodusenten ut et deklarasjonsskjema på nettet og sender det til den som administrerer systemet. Når skjemaet er ferdig utfylt, blir det gransket, og brukt som grunnlag når man sjekker innholdet i spillet. PEGIs innholdsdeklarasjon er en betydelig fordel, siden det bare er utvikleren/utgiveren som har fullstendig oversikt over hva spillet inneholder. Oversikten gjør det mulig for administratoren å fokusere på deler eller aspekter i spillet som mest sannsynlig vil påvirke merkingen. Dette systemet er mer effektivt og pålitelig enn at administratorene skulle spille gjennom et helt spill (forutsatt at dette var mulig), og dette alene skulle utgjøre grunnlaget for merkingen.
Hvilke kriterier er merkingen basert på?
PEGI-systemet ble utviklet og basert på eksisterende systemer for aldersmerking i Europa, og blir støttet av et flertall berørte offentlige organ. For å tilfredsstille forskjellige kulturelle normer og holdninger i de ulike medlemslandene, er et bredt utvalg av akademikere, forbrukere og andre interessenter blitt engasjert i utarbeidingen av evalueringsskjemaet og organisasjonsutformingen.
Gjelder merkingen også vanskelighetsgrad eller kvalitet?
Nei, merkingen tar ikke hensyn til vanskelighetsgrad eller hvilke ferdigheter som kreves for å spille et visst spill. Det eneste PEGI gjør er å informere om hvor godt et spill passer for mindreårige. Et spill som er merket med 3 kan være for vanskelig å spille for et barn. Vi anbefaler derfor alltid at man leser innholdsbeskrivelsen på emballasjen nøye, slik at man vet hvilken vanskelighetsgrad det dreier seg om.
Hvor finner jeg informasjon om innholdet i et spill?
Beskrivelser av innholdet i et spill finner du på emballasjen. Dessuten finnes det spesialmagasin for spill samt nettsider som tilbyr forhåndsvisninger, granskninger, rangeringer og nyheter om de seneste spillene. www.gamespot.com er bare ett av mange eksempler.
Hvem kontrollerer merkingen?
Nederlandsk Institutt for Klassifisering av Audiovisuelle Media (The Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media - NICAM) og Rådet for videokvalitet - Video Standards Council (VSC) administrerer PEGI-systemet. NICAM, som er et veletablert og høyt respektert institutt med mange års erfaring når det gjelder merking av audiovisuelt materiale, har bistått med råd under utviklingen av PEGI-systemet.

NICAM gransker spill som har fått aldersmerkingen 3 og 7, mens Rådet for videokvalitet - The Video Standards Council (VSC) gransker spill som har fått aldersmerkingen 12, 16 og 18. Forbrukere som er uenige i en aldersmerking kan kontakte administratoren og inngi en klage.
Får alle spill en PEGI-merking?
Selv om PEGI er et selvstyrende system, får alle spill fra Microsofts, Nintendos and Sonys spillkonsoller en PEGI-merking. Det samme gjelder alle PC-spill fra de største europeiske og amerikanske utgiverne. Forhandlere vil som regel at produktene de selger skal ha PEGIs etikett, derfor er det uvanlig å finne et spill i handelen som ikke har fått en PEGI-merking.
Må forhandlerne ta hensyn til merkingen?
PEGI-merkingen er et frivillig system, og bare noen få land som støtter det gjennom lovgivning. I andre land blir PEGI imidlertid oppfattet som praktisk talt obligatorisk av nesten samtlige spillforhandlere. Vi oppmuntrer allmennheten til å melde fra til butikksjefen, dersom personalet åpenbart ikke bryr seg om aldersmerkingen.
Hva kan jeg gjøre hvis jeg er uenig i en aldersmerking?
Tanken med PEGI er at det skal vokse, og derfor setter vi stor pris på kommentarer og klager angående systemet, eller angående merkingen det formidler.

Klager på merking fra produsenter eller representanter for allmennheten som ikke kan løses av administratoren vil bli hørt av en uavhengig klagenemnd. Denne nemnda består av så vel spesialister i beskyttelse av barn og psykologi, som representanter fra en rekke forskjellige samfunnsområder. Klagenemndas vedtak om aldersmerking er endelig, og nemndas uavhengige sammensetning sørger for at avgjørelsen blir rettferdig og konsekvent. Klager som gjelder aldersmerking kan formidles via denne nettsiden.
Har spill noen innvirkning på barn?
Forskningen på effekter av videospill har først og fremst fokusert på vold. Atskillige studier er blitt offentliggjort, men til dags dato er det ikke blitt bevist at det å spille voldsomme videospill forårsaker langsiktig eller varig økning av aggressivitet eller vold blant dem som spiller.
Kilder:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Hvor lenge bør et barn spille?
Ingen barn er like, og derfor er det ingen faste regler. Spill i seg selv utgjør ikke noen helserisiko. Det er en fritidsaktivitet, akkurat som å lese bøker eller se på fjernsyn. Siden det innebærer at man må bruke synet, anbefaler vi spillere å følge disse retningslinjene:
- Spill alltid i et rom med god belysning
- Ta regelmessige pauser
- Ikke spill i timevis, uansett hvor fengslende det er.
- Hold deg på en viss avstand fra skjermen.
Hva er PEGI Online?
PEGI Online er en videreføring av PEGI-systemet. Før selskapene kan delta i PEGI Online, må de undertegne de etiske reglene, og viser dermed at de administrerer sine spill på nettet på en ansvarsfull måte. Som takk får de tillatelse til å bruke en registrert etikett fra PEGI Online som et “kvalitetsmerke”.
Hva er forskjellen mellom PEGIs system for aldersmerking og PEGI Online?
PEGIs system for aldersmerking gir tillatelse til å bruke en spesifikk etikett for aldersinndeling, samt en beskrivelse av et spesifikt produkt på en spesifikk plattform. PEGI Online-etiketten understreker derimot at et selskap påtar seg å beskytte mindreårige når det gjelder spill på nettet. Det viser at selskapet er medlem av et nettverk av bedrifter som retter seg etter kravene i PEGI Onlines sikkerhetsforskrift.
Hvorfor vises også PEGI Online-etiketten på spillemballasjen?
Bruken av PEGI Online-etiketten som en tilleggsbeskrivelse på baksiden av emballasjen er obligatorisk når produsenten skal beskrive nettversjonen av spillet i PEGIs spørreskjema om aldersmerking. Foreldre og andre forbrukere finner ytterligere informasjon om spill på nettet, og hvilke risikoer dette kan medføre, på www.pegionline.eu.
NYHETER
RSS-Feed