Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Fakta
Visste du at?
Spill fremmer kreativitet og samspill, og kan derfor spille en viktig rolle i den sosiale og intellektuelle utviklingen.

Spill kan hjelpe nybegynnere å bli kjent med teknikk og fremmer interessen for informasjonsteknisk kommunikasjon.

Siden spill krever at barn følger regler og anvisninger, kan de få bedre selvdisiplin og blir mer selvstendige.

Puslespill, brettspill, eventyr og søking gir spilleren mulighet til å utvikle sin strategiske tankegang og evne til å løse problemer.
Spill kan brukes til å forbedre finmotorikken og romoppfatningen hos små barn, og kan være heldig for dem med fysiske handikapp.

«Det er blitt gjort forskning som ser på hvilke ferdigheter barn lærer ved å spille spill. Dette fokuserer på ferdigheter som visuell oppfatning, reaksjonstid, utviklingen av kognitive ferdigheter som romsoppfatning eller strategisk tenking, planlegging eller testing av hypoteser (Durkin og Barber, 2002). Spillere er nødt til å bearbeide informasjon raskt og kunne tenke fort for å lykkes, noe som kan komme til nytte i virkeligheten (Taylor,2006). Hos den voksne befolkningen foreligger det bevis på at evnen til visuell oppfatning forbedres ved vedvarende bruk av videospill (Green og Bavelier, 2003, 2006)… Videospill kan brukes til å forbedre fleksibiliteten (evnen til å skifte fra en oppgave til en annen) og atferdsforstyrrelser (evnen til å holde seg fra å gjøre noe upassende) hos barn. Dette vil få signifikant innvirkning på deres evne til å styre sine egne tanker og oppførsel, noe som er en av utfordringene når barnet vokser og utvikler seg, og som kan bli til stor fordel for barna. Videospill kan også være til nytte i så måte at det kan stimulere fantasien og evnen til å utforske andre verdenen, overvinne frykt samt utvikle en følelse av identitet (Jones, 2002). Spill kan ha en svært positiv innflytelse på en rekke områder når det gjelder barns mentale og fysiske helse og opplæring .”

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, (Tryggere barn i digital verden, Rapport fra Byron-granskningen, Barn og ny teknologi 2008) s 154-156
Spill kan innlemmes i nesten alle deler av skolepensum, fra matematikk til samfunnsfag og språk.
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...