Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
You have questions about age rating? We have the answers. Les mer...
Om PEGI
PEGI OK-etiketten
Mange nettsider og nettjenester inneholder små spill. For å kunne dekke dette raskt voksende segmentet oppfant man merkingen PEGI OK. Når et lite spill på en nettside er blitt utstyrt med etiketten "PEGI OK”, betyr dette at spillet godt kan spilles av spillere i alle aldersgrupper, med andre ord inneholder spillet ingenting som gjør at det risikerer å bli upassende.

PEGI OK-etiketten:

En operatør med ansvar for en nettside eller en nettportal har tillatelse til å bruke PEGI OK-etiketten dersom det kan garanteres overfor PEGI at spillet ikke inneholder noe som helst materiale som krever en formell aldersmerking.
Skal et spill være kvalifisert for PEGI OK-etiketten, må det IKKE inneholde noe av følgende:
vold
seksuell aktivitet eller seksuell hentydning
nakenhet
stygt språk
gambling
markedsføring eller bruk av narkotika
markedsføring av alcohol eller tobakk
skremmende scener
Dersom spillet inneholder noe av dette, må spillet merkes i henhold til PEGIs standardsystem for aldersmerking. Spillet vil da få en vanlig aldersmerking fra PEGI (3, 7, 12, 16 eller 18) som består av en etikett med aldersmerking samt innholdsbeskrivelse(r). Dette samme gjelder når et tilfeldig spill kan lastes ned til forbrukerens datamaskin.

Hvis du har spørsmål om etiketten PEGI OK, eller har du sett en nettside som urettmessig har brukt PEGI OK-etiketten? Kontakt PEGIs administrasjon ved hjelp av kontaktskjemaet på denne nettsiden:
NYHETER
RSS-Feed