Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Om PEGI
PEGI-normen
PEGI-systemet baserer seg på etiske normer, en samling regler som enhver utgiver som bruker PEGI-systemet gjennom kontrakt er forpliktet til å følge. Normene omhandler aldersmerking, markedsføring og reklame for interaktive produkter, og viser hvordan den interaktive programvarebransjen engasjerer seg for å kunne informere allmennheten på en ansvarsfull måte. For å kunne oppfylle disse målene, er det blitt opprettet en rekke utvalg og komitéer.
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...