Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Om PEGI
Hvordan går merkingsprosessen til?
Før en ny versjon av et spill skal utgis, fyller utgiverne ut en evaluering samt en deklarasjon på nettet. Første del av skjemaet omhandler juridiske bestemmelser som gjelder i visse europeiske land.
  • Utgiveren fyller deretter ut neste del av skjemaet, som er en vurdering av innholdet i spillet, og som tar med i betraktningen mulig forekomst av vold, sex og annet følsomt innhold som formidles via lyd eller bilde.
  • Med utgangspunkt det erlærrte innholdet, tildeler PEGI en midlertidig aldersmerking, i tillegg til innholdsbeskrivelser som forteller hvorfor spillet har fått nettopp denne alderskategorien.
  • PEGI-administratoren (NICAM eller VSC, avhengig av hvilken midlertidig aldersmerking som er blitt tildelt) får tilsendt en pakke til ettersyn. Denne pakken inneholder all informasjon og materiale som må til for at den midlertidige aldersgrensen skal kunne sjekkes mot PEGIs kriterier.
  • Utgiveren får deretter en lisens som tillater bruk av etiketten for aldersmerking i tillegg til innholdsbeskrivelsen(e) for spillet.