Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Norsk
Norsk
Velg språk
Hurtigsøk
ADVARSEL

Søkesiden på PEGI-webområdet er reservert for foreldre og voksne kjøpere av den interaktive programvaren.

Hensikten med denne siden er utelukkende å informere brukerne om innholdet av et spill og hvilke aldersgrupper det passer for.

Den er ikke beregnet på mindreårige, og må ikke brukes for noe annet formål.
Jeg har forstått denne advarselen og ønsker å gå videre.
Jeg er under 18 år og ønsker å gå tilbake til startsiden.
FAQ
Har du spørsmål om aldersgrenser? Vi har svarene. Les mer...
Om PEGI
Forvaltere & administratorer
ISFE
PEGI-systemet ble etablert og eies av Det europeiske forbundet for interaktiv programvare (Interactive Software Federation of Europe – ISFE), som har hovedkontor i Belgia. ISFE ble etablert i 1998 og skulle representere den interaktive programvaresektoren i Den Europeiske Union samt i internasjonale institusjoner. ISFE har betrodd den daglige driften og systemutviklingen til en selvstendig enhet ved navn PEGI S.A, som er en ideell organisasjon med en sosial oppgave.

For mer informasjon: www.isfe.eu
NICAM
NICAM (Nederlandsk Institutt for Klassifisering av Audiovisuelle Media -Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media)) er ett av to uavhengige organ som administrerer systemet på vegne av PEGI. NICAMs oppgaver består blant annet i å sjekke spillene med aldersmerkingen 3 og 7 for å se om de er i tråd med PEGIs kriterier, smat å arkivere PEGI-spill og utstede PEGI-lisenser.

For mer informasjon: www.nicam.cc
VSC
Rådet for Videokvalitet (Video Standards Council - VSC) er den andre PEGI-administratoren og har sitt hovedkontor i Storbritannia. VSC kontrollerer spillene med høyere aldersmerking, dvs 12, 16 og 18 for å se om de er i tråd med PEGIs kriterier. VSC ble etablert som et ideelt organ som skulle føre tilsyn med normer som var blitt utarbeidet for å oppmuntre video- og dataspillbransjen til å utvikle produkter av høy kvalitet. Medlemskap i VSC dekker samtlige sektorer i bransjen, og representerer over 10 000 utsalgssted over hele Storbritannia.

For mer informasjon: www.videostandards.org.uk
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...