Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Latviešu
Latviešu
Valodas izvēle
Ātrā meklēšana
BRĪDINĀJUMS

PEGI mājas lapas meklēšanas lappuse ir paredzēta vecākiem un pieaugušajiem interaktīvās datorprogrammas pircējiem.

Šīs lappuses vienīgais mērķis ir nodrošināt viņiem informāciju par konkrētas spēles saturu un tai piemērotu vecumu.

Tā nav paredzēta nepilngadīgajiem un to nedrīkst izmantot jebkuram citam mērķim.
Es saprotu šo brīdinājumu un vēlos turpināt.
Neesmu sasniedzis 18 gadu vecumu un vēlos atgriezties uz sākumlapu.
FAQ
Jums ir jautājumi par vecuma kategoriju? Mums ir atbildes. Lasīt vairāk...
Par PEGI
Valdes & Komitejas
PEGI Valde
Lai gan neatkarīgās organizācijas NICAM un VCS piešķir PEGI kategorijas, pati PEGI ir un paliek pašregulējoša sistēma. Jaunā PEGI Valde ir šīs sistēmas kodols. Atbildīgā persona ir rīkotājdirektors, kurš PEGI ikdienas darbību vadībā ievēro Valdes norādes. Valdē ir PEGI lietotāju (spēļu izdevēju), PEGI vārtziņu (spēļu konsoļu ražotāju) un PEGI veicinātāju (valstu tirdzniecības asociāciju) pārstāvji, kā arī PEGI Padomes un PEGI Ekspertu grupas pārstāvji. Šāda valdes struktūra nodrošina pienācīgu pārraudzību, vienlaikus nesamazinot PEGI pašregulēšanas spēku.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI padome
Padome atbild par ieteikumu izstrādi, lai jaunākās attīstības tendences valstu, kā arī Eiropas līmenī tiktu paziņotas un būtu atspoguļotas PEGI sistēmā un tās Rīcības kodeksā. Padome piešķir PEGI lietotājvalstīm balsi, Tikpat svarīgi PEGI valstu iestādēm ir turēties līdzās un iesaistīties PEGI. Padome nodrošina šo informācijas divvirzienu plūsmu. Padomes locekļus ieceļ uz diviem gadiem. Tos pirmkārt pieņem darbā no PEGI valstu iestādēs strādājošo psihologu, mediju speciālistu, ierēdņu un juridisko konsultantu vidus, kuri strādā nepilngadīgo aizsardzības jomā.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI Ekspertu grupa
Kamēr Padome galveno uzmanību pievērsīs valstu pārstāvniecībai, vienlaikus bija svarīgi nezaudēt tehnisko ekspertu tīklu, kuri gadiem ilgi ir bijuši svarīgi PEGI padomdevēji. 2009.-2010. gadā ekspertu grupa tiks nostiprināta, iesaistot speciālistus un zinatniekus mediju, psiholoģijas, klasifikāciju, juridiskajā, tehnoloģijas, tiešsaistes spēļu un citās jomās. Viņi turpinās sniegt PEGI padomus, ņemot vērā tehnoloģijas un satura attīstības tendences, PEGI Padomes, PEGI Valdes ieteikumus vai sūdzību procedūrā konstatētos apstākļus.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Sūdzību izskatīšanas padome
Arī Sūdzību izskatīšanas padomi veido neatkarīgi eksperti bērnu tiesību aizsardzībā no dažādām Eiropas valstīm. Ja patērētājs vai izdevējs ir iesniedzis sūdzību saistībā ar spēlei piešķirto vecuma kategoriju un PEGI administrators nav spējis rast puses apmierinošu izlīgumu apspriežu, skaidrojumu vai sarunu veidā, tad sūdzības iesniedzējs var formāli sniegt prasību Sūdzību izskatīšanas padomē. Tad trīs locekļi padomes apspriedīsies, uzklausīs sūdzības iesniedzēju un pieņems lēmumu. Izdevējiem, kas izmanto PEGI sistēmu, Sūdzību izskatīšanas padomes lēmums ir saistošs. Viņu pienākums ir pildīt visas pieprasītās korektīvās darbības, un to nepildīšanas gadījumos uz viņiem attiecas kodeksā paredzētās sankcijas.
Members [29 KB]
Kritēriju komiteja
Kritēriju komiteja ir PEGI Ekspertu grupas apakškomiteja. Tā strādā pie PEGI anketas pieņemšanas un izmaiņām, kā arī pamata kritēriju noteikšanas, ņemot vērā tehnoloģijas un satura attīstības tendences, kā arī Padomes, Ekspertu grupas ieteikumus vai sūdzību procedūrā konstatētos apstākļus.
Juridiskā komiteja
Tā kā PEGI ir uz brīvprātības principiem veidota sistēma, tā pakļaujas un darbojas saskaņā ar spēkā esošiem valstu tiesību aktiem, gan aizliedzot noteikta satura iekļaušanu spēlēs, gan arī izveidojot obligātas kategoriju sistēmas. Juridiskās komitejas uzdevums ir konsultēt ISFE par jebkurām izmaiņām dalības valstu tiesību aktos, kas var ietekmēt brīvprātīgo vecuma kategoriju sistēmu.
Izpildes komiteja
Izpildes komitejas atbildībā ir PEGI Rīcības kodeksa noteikumu izpildes nodrošināšana, tostarp Sūdzību izskatīšanas padomes slēdzienu izpilde. Izpildes komiteju veido desmit locekļi, pieci no tiem ir izdevēji, piecus izraugās no Padomes.

Enforcement Committee Rulings 2011:
JAUNUMI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Vairāk...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Vairāk...