Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Latviešu
Latviešu
Valodas izvēle
Ātrā meklēšana
BRĪDINĀJUMS

PEGI mājas lapas meklēšanas lappuse ir paredzēta vecākiem un pieaugušajiem interaktīvās datorprogrammas pircējiem.

Šīs lappuses vienīgais mērķis ir nodrošināt viņiem informāciju par konkrētas spēles saturu un tai piemērotu vecumu.

Tā nav paredzēta nepilngadīgajiem un to nedrīkst izmantot jebkuram citam mērķim.
Es saprotu šo brīdinājumu un vēlos turpināt.
Neesmu sasniedzis 18 gadu vecumu un vēlos atgriezties uz sākumlapu.
Spēles meklēšana
Ja vēlaties zināt, kāds vērtējums ir piešķirts konkrētai spēlei, to var viegli atrast PEGI sistēmas datubāzē. Lasīt vairāk...
FAQ
Bieži uzdotie jautājumi
Kas ir PEGI un kādēļ tā tika izveidota?
PEGI sistēmas sniedz vecākiem un aprūpētājiem sīki izklāstītus ieteikumus attiecībā uz spēļu satura piemērojamību, izmantojot vecuma grupas marķējumu un saturu aprakstošas norādes uz spēļu iepakojuma. Viseiropas Spēļu informācijas (Pan European Game Information – PEGI) sistēma ir izveidota, lai toreizējo atsevišķās valstīs spēkā esošo vecuma kategoriju sistēmu vietā ieviestu vienotu sistēmu, kas būtu identiska lielākajā Eiropas daļā.
Kā spēlēm nosaka atbilstošu vecuma kategoriju?
PEGI apvieno satura deklarācijas iesniegšanu un spēļu novērtēšanu, lai katrai spēlei noteiktu PEGI kategoriju. Sākotnēji spēles izdevējs aizpilda tiešsaistē deklarācijas veidlapu, ko nosūta sistēmas administratoram. Tad aizpildīto veidlapu pārbauda un izmanto par pamatu spēles satura pārbaudei. PEGI satura deklarācijas aspekts ir ievērojams stiprais punkts, jo tikai spēles izstrādātājam/izdevējam ir pilnīgs pārskats par spēles saturu. Pārskats dod administratoram iespēju pievērst galveno uzmanību tām spēles sadaļām vai aspektiem, kas visticamāk ietekmēs kategoriju. Tas ir efektīvāk un uzticamāk, nekā situācija, kad administratori par vienīgo kategorijas piešķiršanas pamatojumu izmanto spēles pilnīgu izspēlēšanu (pieņemot, ka tas vispār ir iespējams).
Kādi ir vecuma kategoriju noteikšanas kritēriji?
PEGI sistēmu izstrādāja, pamatojoties uz toreiz Eiropā spēkā esošajām vecuma kategoriju sistēmām, to atbalsta lielākā daļa attiecīgo dalībvalstu valdības aģentūras. Novērtēšanas veidlapas sagatavošanā, kā arī sistēmas organizācijas pielāgošanā atbilstoši dažādajām kultūras normām un cilvēku attieksmei dalībvalstīs iesaistījās plašs akadēmisko pārstāvju, patērētāju un citu ieinteresēto personu loks.
Vai sarežģītība un kvalitāte arī tiek ņemta vērā vecuma kategorijas noteikšanā?
Nē, vecuma kategorijas piešķiršanā netiek ņemts vērā spēles sarežģītības līmenis vai šai spēlei vajadzīgās prasmes. PEGI tikai sniedz informāciju par spēles satura piemērotību saistībā ar bērnu aizsardzību. 3 kategorijas spēle var bērnam būt par grūtu. Tādēļ mēs vienmēr iesakam uz iepakojuma izlasīt informāciju par spēles saturu, lai pārliecinātos par tās sarežģītības līmeni.
Kur var atrast informāciju par spēles saturu?
Aprakstus par spēles saturu var izlasīt uz iepakojuma. Tiek izdoti arī specializēti spēļu žurnāli un tām veltītas tīmekļa vietnes, kur par jaunākajām spēlēm tiek publicēti iepriekšēji apskati, atsauksmes, informācija par kategorijām un jaunākās ziņas. Vietne www.gamespot.com ir tikai viens piemērs no daudziem.
Kas pārbauda kategoriju noteikšanu?
Nīderlandes Audiovizuālo līdzekļu klasifikācijas institūts (NICAM) un Video standartu padome (VCS) ir PEGI sistēmas administratori. Dibināts pirms daudziem gadiem un guvis augstus sasniegumus, NICAM ar savu uzkrāto ilggadējo pieredzi audiovizuālo materiālu klasifikācijā ir devis ieguldījumu arī PEGI shēmas izstrādē.

NICAM pārskata 3. un 7. kategorijas spēles, bet VCS pārskata 12., 16. un 18. kategorijas spēles. Patērētāji, kuri nepiekrīt piešķirtajai kategorijai, var sazināties ar administratoru un iesniegt sūdzību.
Vai visas spēles ir novērtētas atbilstoši PEGI kategoriju sistēmai?
Lai gan PEGI ir pašregulējoša sistēma, PEGI kategorija ir piešķirta visām spēlēm, kas paredzētas Microsoft, Nintendo un Sony spēļu konsolēm, kā arī visām datorspēlēm, ko izdevuši galvenie Eiropas un Amerikas izdevēji. Spēļu mazumtirgotāji parasti pieprasa, lai viņu tirgotie produkti būtu ar PEGI marķējumu, un līdz ar to ir ļoti rēti gadījumi, kad var atrast pārdošanā spēli bez PEGI kategorijas.
Vai mazumtirgotājiem ir jāņem vērā vecuma kategorijas?
PEGI ir uz brīvprātības principiem veidota sistēma. Tās juridiskais pamats ir tikai dažās valstīs spēkā esošie tiesību akti. Tomēr pārējās valstīs parasti savu uzņēmumu politikā PEGI par faktiski obligātu uzskata gandrīz visi spēļu mazumtirgotāji. Aicinām sabiedrības pārstāvjus vienmēr ziņot veikalu vadītājiem par gadījumiem, kad viņiem pakļautais personāls klaji neievēro vecuma kategoriju prasību.
Ko darīt, ja nepiekrītat kategorijas iedalījumam?
Tā kā PEGI ir iecerēta kā sistēma, kura ir pastāvīgi pilnveidojama, augsti novērtēsim jūsu atsauksmes, kā arī sūdzības par šo sistēmu un piešķirtajām kategorijām.

Izdevēju vai sabiedrības pārstāvju sūdzības par kategorijām, ko nevar atrisināt Administrators, izskata neatkarīga Sūdzību izskatīšanas padome. Tajā ietilpst eksperti bērnu tiesību aizsardzības jomā un psiholoģijā, kā arī plašas sabiedrības pārstāvji. Sūdzību izskatīšanas padomes lēmums par kategorijām ir galīgs, neatkarīgā padomes izveides struktūra nodrošina taisnīgu un konsekventu lēmumu pieņemšanu. Sūdzības jautājumos par kategorijām var nosūtīt, izmantojot šo tīmekļa vietni.
Vai spēles ietekmē bērnus?
Pētījumos par videospēļu ietekmi uzmanība galvenokārt ir vērsta uz vardarbību. Ir publicēti vairāki pētījumi, bet šodien arvien vēl nav pierādīts, ka vardarbīga satura videospēļu spēlēšana spēlētājos izraisītu jebkādu ilgtermiņa vai paliekošu agresivitātes vai vardarbības pieaugumu.
Sources:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Cik ilgi bērni drīkst spēlēt spēles?
Tā kā katrs bērns ir atšķirīgs, nav īpaši izstrādātu noteikumu. Spēļu spēlēšana nerada īpašu apdraudējumu veselībai. Tā ir nodarbe brīvajā laikā, tāpat kā grāmatu lasīšana vai televīzijas skatīšanās. Bet tā kā tā nodarbina redzi, mēs parasti spēlētājiem iesakām ievērot šādus ieteikumus:
- Vienmēr spēlējiet labi apgaismotā telpā
- Ievērojiet regulārus pārtraukumus
- Nespēlējiet stundām līdz spēles beigām, neskatoties uz spēles provocējošo raksturu
- Ievērojiet minimālo attālumu no ekrāna.
Kas ir PEGI Online?
PEGI Online ir papildinājums PEGI sistēmai. Pievienojoties PEGI Online, uzņēmumi paraksta rīcības kodeksu, tādējādi apliecinot, ka tie būs atbildīgi par savu produktu spēlēšanas iespējām tiešsaistē. Pretī tie saņem tiesības izmantot reģistrētu PEGI Online marķējumu kā “kvalitātes zīmogu”.
Kāda ir atšķirība starp PEGI kategoriju sistēmu un PEGI Online?
PEGI vecuma kategoriju sistēma dod tiesības izmantot uz katra atsevišķas platformas atsevišķa produkta īpašu vecuma grupas marķējumu un aprakstošu norādi. PEGI Online marķējums turklāt sniedz informāciju par uzņēmuma politikā iekļautajām saistībām attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību tiešsaistes spēļu vidē. Tas norāda arī uz piederību uzņēmumu tīklam, kuru darbība atbilst PEGI Online Drošības kodeksam.
Kāpēc PEGI Online logotips atrodas arī uz spēļu iepakojuma?
PEGI Online marķējuma kā papildu aprakstošas norādes izmantošana uz spēles iepakojuma aizmugurējā vāka ir obligāta, savukārt informāciju par tiešsaistes spēli ir atrodama ar PEGI kategoriju anketas palīdzību. Vecāki un citi lietotāji plašāku informāciju par tiešsaistes spēlēm un ar tām saistīto risku var atrast tīmekļa vietnē www.pegionline.eu.
JAUNUMI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Vairāk...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Vairāk...