Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Latviešu
Latviešu
Valodas izvēle
Ātrā meklēšana
BRĪDINĀJUMS

PEGI mājas lapas meklēšanas lappuse ir paredzēta vecākiem un pieaugušajiem interaktīvās datorprogrammas pircējiem.

Šīs lappuses vienīgais mērķis ir nodrošināt viņiem informāciju par konkrētas spēles saturu un tai piemērotu vecumu.

Tā nav paredzēta nepilngadīgajiem un to nedrīkst izmantot jebkuram citam mērķim.
Es saprotu šo brīdinājumu un vēlos turpināt.
Neesmu sasniedzis 18 gadu vecumu un vēlos atgriezties uz sākumlapu.
FAQ
Jums ir jautājumi par vecuma kategoriju? Mums ir atbildes. Lasīt vairāk...
Fakti un skaitļi
Vai zinājāt?
Spēles veicina radošās spējas un mijiedarbības iemaņas, un tām var būt liela nozīme sociālajā un intelektuālajā attīstībā.

Spēles palīdz iesācējiem apgūt tehnoloģiju un veicina interesi par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Tā kā bērniem spēlēs ir jāievēro noteikumi un jāvadās pēc norādījumiem, tās viņos attīsta pašdisciplīnu un patstāvību.

Mīklas (puzzles), galda spēles, piedzīvojumu spēles un viktorīnas spēlētājiem piedāvā iespējas attīstīt stratēģisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes.
Spēles var izmantot, lai attīstītu labas motoriskās un telpiskās orientēšanās spējas bērniem agrā vecumā, kas var arī būt priekšrocība cilvēkiem ar fizisku invaliditāti.

“Ir veikta izpēte par to, kādas prasmes bērni apgūst, spēlējot spēles. Uzmanības centrā ir tādas prasmes kā vizuālā uzmanība, reaģēšanas laiki, tādu kognitīvo prasmju attīstība kā telpiskā uztvere vai stratēģiskā domāšana, plānošana vai hipotēžu testēšana (Durkin and Barber, 2002). Lai gūtu panākumus, spēlētājiem ātri jāapstrādā informācija un ātri jādomā, un tas var noderēt reālajā dzīvē (Taylor, 2006). Attiecībā uz pieaugušajiem ir pierādījumi, ka ilgstoša asa sižeta (action) videospēļu lietošana uzlabo vizuālās uztveres prasmes (Green and Bavelier, 2003, 2006)… Videospēļu spēlēšanu var izmantot, lai nostiprinātu elastīguma prasmes (spēju pārslēgties no viena uzdevuma uz citu) un uzvedības inhibitoru (spēju atturēties no nepienācīgas uzvedības) bērnos. Tam būtu nozīmīga ietekme uz viņu spēju regulēt savas domas un uzvedību, kas ir viens no attīstības izaicinājumiem bērnībā, un bērniem tas var būt ļoti noderīgi… Ir arī citas potenciālas videospēļu labās īpašības – tās dod iespēju rosināt iztēli un izpētīt citas pasaules, pārvarēt bailes un attīstīt identitātes sajūtu (Jones, 2002). Ir daudzas potenciālas jomas, kurās spēlēm būtu liels pozitīvais potenciāls bērnu garīgajai un fiziskajai veselībai un izglītošanai”.

Byron Dr. (Tania), Safer Children in a digital world, The report of the Byron Review – Children and New Technology, 2008, p. 154-156
Spēles var integrēt gandrīz jebkurā skolas mācību programmas priekšmetā, sākot ar matemātiku un beidzot ar sociālajām zinībām un valodām.
JAUNUMI
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Vairāk...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Vairāk...