Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Latviešu
Latviešu
Valodas izvēle
Ātrā meklēšana
BRĪDINĀJUMS

PEGI mājas lapas meklēšanas lappuse ir paredzēta vecākiem un pieaugušajiem interaktīvās datorprogrammas pircējiem.

Šīs lappuses vienīgais mērķis ir nodrošināt viņiem informāciju par konkrētas spēles saturu un tai piemērotu vecumu.

Tā nav paredzēta nepilngadīgajiem un to nedrīkst izmantot jebkuram citam mērķim.
Es saprotu šo brīdinājumu un vēlos turpināt.
Neesmu sasniedzis 18 gadu vecumu un vēlos atgriezties uz sākumlapu.
FAQ
Jums ir jautājumi par vecuma kategoriju? Mums ir atbildes. Lasīt vairāk...
Par PEGI
Īpašnieks & Administratori
ISFE
PEGI sistēmu ir izstrādājusi un tās īpašniece ir Eiropas Interaktīvo programmatūru federācija (ISFE), kas atrodas Beļģijā. ISFE nodibināja 1998. gadā, lai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās pārstāvētu interaktīvo programmatūru nozares intereses. ISFE ir uzticējusi sistēmas ikdienas vadību un izstrādi atsevišķai struktūrai – bezpeļņas organizācijai PEGI S.A., kura darbojas sociālos nolūkos.

Plašākai informācijai: www.isfe.eu
NICAM
NICAM (Nīderlandes Audiovizuālo līdzekļu klasifikācijas institūts) ir viena no divām neatkarīgām struktūrām, kura administrē sistēmu PEGI vārdā. NICAM uzdevumu skaitā ir pārbaudīt 3. un 7. kategorijas spēļu atbilstību PEGI kritērijiem, apmācīt, arhivēt PEGI spēles un izdot PEGI licences.

Plašākai informācijai: www.nicam.cc
VSC
Video standartu padome ir otrais PEGI administrators un atrodas Apvienotajā Karalistē. VSC pārbauda vecāko grupu spēļu – tas ir, 12., 16. un 18. kategorijas spēļu atbilstību PEGI kritērijiem. VSC tika izveidota kā bezpeļņas organizācija, lai izstrādātu un pārraudzītu Prakses kodeksa izpildi, kura mērķis ir veicināt augstu standartu nodrošināšanu video un datorspēļu industrijā. VSC biedru sastāvā ir šīs uzņēmējdarbības visu nozaru pārstāvji, un mazumtirdzniecības jomā tajā ir pārstāvēti vairāk nekā 10 000 mazumtirdzniecības punkti visā Apvienotajā Karalistē.

Plašākai informācijai: www.videostandards.org.uk
JAUNUMI
RSS-Feed