Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Lietuviškai
Lietuviškai
Pasirinkti kalbą
Greita paieška
ĮSPĖJIMAS

PGEI svetainės paieškos puslapis yra skirtas tik tėvams ir suaugusiems interaktyviosios programinės įrangos pirkėjams.

Šio puslapio tikslas – suteikti jiems informaciją apie tam tikro žaidimo turinį bei amžiaus ribą.

Jis nėra skirtas mažumoms ir negali būti naudojamas jokiu kitu tikslu.
Aš supratau šį įspėjimą ir noriu tęsti.
Aš esu jaunesnis nei 18-os metų ir noriu grįžti į pradinį puslapį.
FAQ
Ar turite klausimų dėl vertinimo? Mes į juos atsakysime. Skaityti daugiau...
Apie PEGI
Ką reiškia ženklai?
PEGI vertinimo nurodant amžių ženklai pateikiami pakuotės priekyje ir nugarėlėje, nurodant vieną šių amžiaus lygių: 3, 7, 12, 16 ir 18. Šiais ženklais patikimai nurodomas žaidimo turinio tinkamumas siekiant apsaugoti nepilnamečius asmenis. Vertinimo nurodant amžių sistema neatsižvelgiama į sudėtingumo lygį arba įgūdžius, kurių reikia norint žaisti žaidimą.
PEGI 3
Taip įvertinti žaidimai laikomi tinkamais visų amžiaus grupių asmenims. Tokiuose žaidimuose gali pasitaikyti šiek tiek smurto, jei jo kontekstas – juokingas (pvz., smurtas, vaizduojamas „Bugs Bunny“ arba „Tom & Jerry“ animaciniuose filmuose). Vaikas neturėtų sieti ekrane rodomų veikėjų su veikėjais tikrame pasaulyje, jie turi būti visiškai išgalvoti. Žaidime neturėtų būti jokių garsų arba paveikslėlių, kurie galėtų išgąsdinti arba įbauginti mažus vaikus. Neturėtų girdėtis jokių.
PEGI 7
Šios kategorijos žaidimais galėtų būti pripažinti žaidimai, kurie paprastai įvertinami kaip 3, tačiau juose yra šiek tiek galinčių bauginti scenų arba garsų.
PEGI 12
Šiai kategorijai priskiriami vaizdo žaidimai, kuriuose rodoma šiek tiek daugiau grafinio pobūdžio smurto, susijusio su išgalvotais veikėjais, taip pat žaidimai, kuriuose rodoma šiek tiek daugiau grafinio arba negrafinio pobūdžio smurto, susijusio su į žmones panašiais veikėjais arba atpažįstamais gyvūnais. Be to, šios kategorijos vaizdo žaidimuose gali būti vaizduojama šiek tiek grafinio pobūdžio nuogo kūno. Jei yra keiksmažodžių, jie turi būti švelnūs ir be seksualinio pobūdžio frazių.
PEGI 16
Taip įvertinamas žaidimas, kuriame vaizduojamas tikroviškas smurtas (arba seksualinio pobūdžio veiksmai). Jauni šios amžiaus grupės asmenys tokiame žaidime išgirs daugiau šiurkščių keiksmažodžių, gali matyti tabako ir narkotikų vartojimą, taip pat nusikalstamus veiksmus.
PEGI 18
Suaugusiųjų kategorijai žaidimas priskiriamas tada, kai vaizduojamas ypač šiurkštus smurtas ir (arba) yra konkrečių prievartos tipų elementų. Ypač šiurkštų smurtą apibrėžti sunkiausia, kadangi tai daugeliu atvejų yra labai subjektyvu. Tačiau bendraisiais bruožais jis gali būti klasifikuotas kaip smurto vaizdavimas, dėl kurio žiūrovas galėtų pajusti pasišlykštėjimą.
Deskriptoriais, pateiktais ant žaidimo pakuotės nugarėlės, nurodomos pagrindinės tokio įvertinimo nurodant amžių priežastys. Yra aštuoni tokie deskriptoriai: smurtas, keiksmažodžiai, baimė, narkotikai, seksas, diskriminavimas, azartiniai žaidimai, žaidimas prijungtiniu būdu su kitais asmenimis.
Necenzūrinė kalba
Žaidime vartojama necenzūrinė kalba.
Diskriminacija
Žaidime vaizduojama diskriminacija arba ją skatinanti medžiaga.
Narkotikai
Žaidime nurodomas ar vaizduojamas narkotikų vartojimas.
Baimė
Žaidimas gali išgąsdinti ar įbauginti vaikus.
Azartiniai žaidimai
Žaidimai, kurie skatina lošti arba moko azartinių žaidimų.
Seksas
Žaidime vaizduojamas nuogumas ir (arba) seksualinio pobūdžio elgesys ar tokios užuominos.
Smurtas
Žaidime vaizduojamos smurto scenos.
Online
Žaidimą galima žaisti prijungtiniu būdu (internetu).
NAUJIENOS
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Daugiau informacijos...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Daugiau informacijos...