Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Lietuviškai
Lietuviškai
Pasirinkti kalbą
Greita paieška
ĮSPĖJIMAS

PGEI svetainės paieškos puslapis yra skirtas tik tėvams ir suaugusiems interaktyviosios programinės įrangos pirkėjams.

Šio puslapio tikslas – suteikti jiems informaciją apie tam tikro žaidimo turinį bei amžiaus ribą.

Jis nėra skirtas mažumoms ir negali būti naudojamas jokiu kitu tikslu.
Aš supratau šį įspėjimą ir noriu tęsti.
Aš esu jaunesnis nei 18-os metų ir noriu grįžti į pradinį puslapį.
Ieškoti žaidimo
Jei norite sužinoti, koks įvertinimas priskirtas konkrečiam žaidimui, jį galite lengvai surasti PEGI duomenų bazėje. Skaityti daugiau...
FAQ
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra PEGI ir kam ji buvo sukurta?
PEGI sistema teikia tėvams ir globėjams išsamias rekomendacijas apie tai, kokios amžiaus grupės žaidėjams yra tinkamas žaidimo turinys. Informacija nurodoma amžiaus ženklais ir turinio deskriptoriais ant žaidimų pakuočių. PEGI (angl. „Pan-European Game Information“) buvo sukurta siekiant pakeisti egzistuojančias nacionalines vertinimo nurodant amžių sistemas viena sistema didžiojoje Europos dalyje.
Kaip yra vertinami žaidimai?
Atliekant kiekvieno žaidimo PEGI vertinimą, remiamasi turinio deklaracija ir paties žaidimo įvertinimu. Iš pradžių žaidimo leidėjas turi užpildyti prijungtinę (internetinę) deklaracijos formą, kurioje surašyti duomenys nusiunčiami sistemos administratoriui. Užpildyta forma įvertinama ir jos pagrindu tikrinamas žaidimo turinys. PEGI sistemos turinio deklaracijos aspektas – reikšmingas pranašumas, kadangi tik žaidimo kūrėjas (leidėjas) turi bendrą supratimą apie žaidime esantį turinį. Šis bendras supratimas leidžia administratoriui sutelkti dėmesį į tas žaidimo dalis ar aspektus, kurie tikriausiai paveiks vertinimą. Tai yra veiksmingiau ir patikimiau negu tada, kai administratoriai patys stengiasi išbandyti visą žaidimą (darant prielaidą, kad tai įmanoma) ir tik pagal tai nustato vertinimą.
Kokiais kriterijai yra pagrįsti vertinimai?
PEGI sistema buvo sukurta ir pagrįsta esančiomis vertinimo sistemomis Europoje, ją remia dauguma atitinkamų valstybių narių vyriausybinių organizacijų. Parengiant vertinimo formą ir sudarant organizaciją, kad būtų pasiekta atitiktis įvairiems kultūriniams standartams ir nuostatoms įvairiose valstybėse narėse, dalyvavo įvairių sričių akademinės visuomenės nariai, vartotojai ir kitų suinteresuotųjų grupių atstovai.
Ar sudėtingumo lygis ir kokybė taip pat vertinami?
Ne, vertinant nurodant amžių neatsižvelgiama į sudėtingumo lygį arba įgūdžius, kurių reikia norint žaisti žaidimą. PEGI tiesiog pateikia informaciją apie žaidimo tinkamumą siekiant apsaugoti nepilnamečius asmenis. Žaidimas, įvertintas kaip 3, gali būti pernelyg sudėtingas žaisti vaikui. Todėl norėdami nustatyti sudėtingumo lygį, patariame visada perskaityti informaciją apie žaidimo turinį, pateiktą ant pakuotės.
Kur rasti informacijos apie žaidimo turinį?
Žaidimo turinio aprašas gali būti pateiktas ant pakuotės. Taip pat yra specializuoti žurnalai bei interneto svetainės apie žaidimus, kuriuose pateikiamos išankstinės apžvalgos, apžvalgos ir naujienos apie naujausius žaidimus. Viena iš tokių svetainių, pvz., yra www.gamespot.com.
Kas tikrina įvertinimus?
PEGI sistemos administratoriai yra Nyderlandų garso ir vaizdo medijos klasifikavimo institutas (NICAM) ir Vaizdo standartų taryba (VSC). Ilgą laiką veikiantis ir pagarbą užsitarnavęs NICAM institutas turi daug metų patirties vertinant garso ir vaizdo medžiagą. Į šio instituto rekomendacijas taip pat buvo atsižvelgta ir kuriant PEGI sistemą.

NICAM vertina 3 ir 7 žaidimus, o VSC – žaidimus, įvertintus 12, 16 ir 18. Su vertinimu nesutinkantys vartotojai gali kreiptis į administratorių ir pateikti skundą.
Ar PEGI įvertinimą turi visi žaidimai?
Nors PEGI – pati save reguliuojanti sistema, kiekvienas žaidimas, skirtas Microsoft, Nintendo ir Sony žaidimų kompiuteriams, įvertinamas pagal PEGI sistemą, kaip ir kiekvienas pagrindinių Europos ir Amerikos leidėjų asmeniniam kompiuteriui skirtas žaidimas. Žaidimų pardavėjai paprastai reikalauja, kad jų parduodami produktai būtų paženklinti pagal PEGI sistemą, todėl labai retai galima aptikti parduodamą žaidimą be PEGI įvertinimo.
Ar mažmeninės prekybos atstovai atsižvelgia į suteiktus įvertinimus?
PEGI vertinimo sistema yra savanoriška sistema. Teisės aktais ji remiama tik keliose valstybėse. Tačiau kitose valstybėse beveik visi žaidimų mažmeninės prekybos atstovai PEGI sistemą paprastai laiko iš esmės privaloma pagal jų pačių vidinę politiką. Mes skatiname visuomenės narius visada pranešti parduotuvių vadovams, jei jų darbuotojai įvertinimus nurodant amžių aiškiai ignoruoja.
Ką galiu padaryti, jeigu nesutinku su įvertinimu?
Kadangi PEGI sistema sukurta taip, kad nuolat evoliucionuotų, mes labai vertiname jūsų pastabas ir skundus dėl sistemos veikimo, taip pat dėl įvertinimų, kurie ja yra nustatyti.

Skundus dėl įvertinimų, pateiktus leidėjų arba visuomenės narių, kurių negali išspręsti administratorius, išklauso nepriklausoma Skundų taryba. Į šią tarybą įeina vaikų apsaugos ir psichologijos ekspertai, taip pat plačiosios visuomenės apskritai atstovai. Skundų tarybos sprendimas dėl įvertinimo nurodant amžių yra galutinis, o nepriklausoma tarybos sudėtimi užtikrinama, kad priimti sprendimai yra sąžiningi ir vieningi. Skundai dėl su įvertinimais susijusių klausimų gali būti pateikti naudojant šią interneto svetainę
Ar žaidimai turi įtakos vaikams?
Vaizdo žaidimų poveikio moksliniai tyrimai buvo daugiausiai sukoncentruoti į smurtą. Paskelbta buvo daug tyrimų, bet iki šiol nėra jokių įrodymų, kad smurtiniai vaizdo žaidimai sukelia ilgalaikį arba išliekantį agresyvumo padidėjimą, arba smurtą tarp žaidėjų.
Šaltiniai:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People.
Kaip ilgai vaikas gali žaisti žaidimus?
Kadangi kiekvienas vaikas yra kitoks, griežtos taisyklės nėra. Patys savaime žaidimai nekelia jokių konkrečių pavojų sveikatai. Tai tėra laisvalaikio veikla, tokia kaip knygų skaitymas arba televizijos žiūrėjimas. Kadangi užsiimant šia veikla naudojamos akys, patariame laikytis šių bendrųjų rekomendacijų:
- visada žaiskite gerai apšviestoje patalpoje,
- darykite reguliarias pertraukas,
- nežaiskite žaidimo valandų valandas, kad ir koks įdomus jis bebūtų,
- laikykitės minimalaus atstumo nuo ekrano.
Kas yra „PEGI Online“?
„PEGI Online“ – tai PEGI sistemos priedas. Prisijungdamos prie „PEGI Online“ bendrovės privalo pasirašyti elgsenos kodeksą ir taip nurodyti, kad jie atsakingai tvarko savo produktų prijungtinio žaidimo ypatybes. Už tai jos gauna licenciją naudoti registruotą „PEGI Online“ ženklą, kaip ženklą, patvirtinantį kokybę.
Kuo skiriasi PEGI vertinimo sistema ir „PEGI Online“?
Vadovaujantis PEGI vertinimo nurodant amžių sistema išduodamos licencijos naudoti konkretų amžiaus klasės ženklą ir deskriptorių su konkrečiu tam tikros platformos produktu. „PEGI Online“ ženklas pabrėžia tai, kad bendrovės politikoje, susijusioje su prijungtiniais žaidimais, tinkamai atsižvelgiama į nepilnamečių apsaugą. Jis taip pat reiškia, kad bendrovė yra viena iš tų, kurios laikosi „PEGI Online“ saugos kodekso reikalavimų.
Kodėl „PEGI Online“ ženklas taip pat vaizduojamas ant žaidimų pakuočių?
„PEGI Online“ ženklą, kaip papildomą deskriptorių, ant pakuotės nugarėlės naudoti privaloma, kai PEGI vertinimo klausimyne yra informacija apie galimybę žaisti prijungtiniu būdu. Tėvai ir kiti vartotojai daugiau informacijos apie prijungtinius žaidimus ir su jais susijusią riziką gali rasti interneto svetainėje www.pegionline.eu.
NAUJIENOS
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Daugiau informacijos...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Daugiau informacijos...