Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Lietuviškai
Lietuviškai
Pasirinkti kalbą
Greita paieška
ĮSPĖJIMAS

PGEI svetainės paieškos puslapis yra skirtas tik tėvams ir suaugusiems interaktyviosios programinės įrangos pirkėjams.

Šio puslapio tikslas – suteikti jiems informaciją apie tam tikro žaidimo turinį bei amžiaus ribą.

Jis nėra skirtas mažumoms ir negali būti naudojamas jokiu kitu tikslu.
Aš supratau šį įspėjimą ir noriu tęsti.
Aš esu jaunesnis nei 18-os metų ir noriu grįžti į pradinį puslapį.
FAQ
Ar turite klausimų dėl vertinimo? Mes į juos atsakysime. Skaityti daugiau...
Apie PEGI
Kaip vyksta vertinimo procesas?
Prieš išleisdami kiekvieną žaidimo versiją, leidėjai internetu užpildo žaidimo turinio įvertinimo ir deklaracijos formą. Pirmoji formos dalis susijusi su tam tikrose Europos valstybėse taikomomis teisinėmis nuostatomis.
  • Tada leidėjas užpildo antrąją formos dalį, susijusią su žaidimo turinio vertinimu, atsižvelgdamas į galimą smurto, sekso scenų arba kitokio jautriai priimamo vaizdo arba garso turinio buvimą.
  • Priklausomai nuo deklaruoto turinio, PEGI laikinai įvertina nurodydama amžių bei pateikia turinio deskriptorius, kuriais nurodoma, kodėl žaidimas buvo priskirtas tai amžiaus kategorijai.
  • PEGI administratoriui (NICAM arba VSC priklausomai nuo laikinojo vertinimo nurodant amžių) atsiunčiamas patikrinimo komplektas, kuriame yra visa informacija ir medžiaga, reikalingos laikinajam vertinimui pakartotiniai patikrinti remiantis PEGI kriterijais.
  • Tada leidėjui išduodama licencija, kuria suteikiama teisė tam žaidimui naudoti įvertinimo nurodant amžių ženklą kartu su susijusiais turinio deskriptoriais.