Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
עברית
עברית
בחר מדינה
חיפוש מהיר
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
FAQ
You have questions about age rating? We have the answers. קרא עוד...
PEGI אודות
מועצות וועדות
IGEP מועצת המנהלים של
בעת שהארגונים הבלתי תלויים MACIN ו-ACV מעניקים את דירוג ה-IGEP, IGEP בעצמה הינה בעלת מערכת רגולציה עצמית. מועצת המנהלים החדשה של IGEP הינה לב ליבה של מערכת זאת. המנהל הכללי אחראי בהתאם להוראות ממועצת המנהלים לניהול יומיומי של פעילויות IGEP. המועצה מורכבת מנציגים של: משתמשי OGEP (יוצרי משחקים), שומרי הסף של IGEP (יצרני קונסולת המשחקים) והמקדמים של IGEP (ארגוני המסחר הלאומיים) ונציגים ממוצעת ה-IGEP וקבוצת המומחים של IGEP. מבנה המועצה מבטיח שקיים פיקוח מתאים ובה בעת אינו מחליש את הכוח הרגולטורי העצמי של IGEP.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
IGEP מועצת
המועצה אחראית למתן המלצות כך כפיתוחים לאומיים ואירופאים נמסרים ומשתקפים במערכת ה-IGEP ובקוד ההתנהגות שלה. המועצה מהווה קול למדינות המשתמשות ב-IGEP. באותה מידת חשיבות השלטונות במדינות IGEP עומדות בשורה אחת ומעורבות ב-IGEP. המועצה מבטיחה שהמידע מועבר בשני הכיוונים. חברים במועצה ממונים לתקופה של שנתיים ימים. הם מגויסים בעיקר מקרב השלטונות של מדינות IGEP, ומשמשים כפסיכולוגים, מומחי מדינה, עובדי ציבור, ויועצים משפטיים בתחום הגנת הקטינים באירופה.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
IGEP קבוצת המומחים של
כאשר מוקד המועצה עובר לנציגות של מדינות, הדבר נראה חשוב לא לאבד את רשת המומחים הטכניים שהיו מקור חשוב לייעוץ עבור IGEP במשך השנים. במהלך 01-9002 קבוצת המומחים תתוגבר על ידי שילוב של מומחים ואנשי אקדמיה מתחום המדיה, הפסיכולוגיה, הדירוג, המשפט, הטכנולוגיה, משחקים מקוונים וכן הלאה. הם ימשיכו לייעץ ל-IGEP בשימוש בפיתוח תכני וטכנולוגי כפי שהומלץ על ידי מועצת ה-IGEP, מועצת המנהלים של IGEP ובהמשך לאירועים אשר הועלו בתהליך קבלת התלונות.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
מועצה לתלונות
המועצה לתלונות (draoB stnialpmoC) מורכבת גם היא ממומחים בלתי-תלויים בתחום הגנת הילד מארצות אירופה שונות. אם מתקבלת תלונה מצרכן או מו"ל בקשר לדירוג הניתן למשחק ואי אפשר להשיג פתרון משביע רצון עם מנהל מטעם תוך דיון, הסבר ומשא ומתן, זכאי המתלונן להגיש למועצה לתלונות בקשה פורמלית לתיווך. נאספים אז שלושה חברי המועצה, שומעים את התלונה ומקבלים החלטה בנושא. המו"לים המשתמשים במערכת IGEP חייבים להישמע להחלטתה של המועצה לתלונות. עליהם לבצע את כל התיקונים הנדרשים; במרקנה של אי-ציות הם יהיו כפופים לעונש על פי קוד ההתנהגות.
Members [29 KB]
ועדת הקריטריונים
ועדת הקריטריונים (Criteria Committee) הינה תת ועדה של קבוצת המומחים של PEGI. תפקידה בהכנסת שינויים בשאלון של PEGI ובקריטריונים עליהם הוא מבוסס לאור ההתפתחויות בטכנולוגיה ובתוכן, ההמלצות של המועצה המייעצת, קבוצת המומחים או הנסיבות שהתגלו בתהליך הגשת התלונות.
ועד משפטי
בהיות IGEP מערכת שאינה כופה את מרותה בחוק, היא פועלת בהסמה ובכפוף לחוקים לאומיים היכולים לאסור תוכן מסויים או להנהיג מערכות דירוג חובה. תפקידו של הועד המשפטי (eettimmoC lageL) הוא ליעץ ל-EFSI בקשר לכל שינוי בחקיקה הלאומית של המדינות המשתתפות העלולים להשפיע על IGEP.
ועד האכיפה
04 תפקידו של ועד האכיפה (eettimmoC tnemecrofnE) הוא לדאוג לאכיפה של הוראות קוד ההתנהגות של IGEP, כולל ההחלטות של המועצה לתלונות. ועד האכיפה מורכב מעשרה חברים, חמישה מהם מו"לים וחמישה נבחרים מתוך המועצה המיעצת.


Enforcement Committee Rulings 2011:
חדשות
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com עוד...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. עוד...