Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
עברית
עברית
בחר מדינה
חיפוש מהיר
WARNING

The search page of the PEGI website is reserved for parents and adult purchasers of interactive software.

The sole purpose of this page is to provide them with information on the content and age suitability of a specific game.

It is not intended for minors and must not be used for any other purpose.
I understand this warning and wish to proceed.
I am under the age of 18 and wish to return to the Home page.
Search Game
If you want to know what rating a specific game has been given, it can be easily found in the PEGI database. קרא עוד...
FAQ
שאלות נפוצות
מה היא IGEP ולמה נוצרה?
מערכת IGEP מספקת להורים ולמחנכים המלצות מפורטות בקשר להתאמת תוכן המשחק לקבוצת גיל מסויימת. ההמלצות ניתנות בצורת תווית ואיפיוני תוכן על גבי אריזת המשחק. IGEP (noitamrofnI emaG naeporuE-naP - מערכת המידע הכלל-אירופית בנושא משחקים) נבנתה כדי להחליף את מערכות הדירוג לפי הגיל הקיימות בקנה מידע לאומי במערכת אחת זהה ברחבי אירופה.
כיצד מתבצע דירוג המשחקים?
IGEP משתמשת בשילוב הצהרת תוכן וסקירת משחק על מנת לקבוע דירוג IGEP לכל משחק. בתחילה המוציא לאור של המשחק ממלא טופס הצהרה שהוא שולח באמצעות האינטרנט למנהל המערכת. הטופס אז נבחן ומשתמשים בו כבסיס לבדיקת התוכן של המשחק. היבט הצהרת התוכן של IGEP הוא בעל השפעה משמעותית משום שרק המפתח/המוציא לאור של המשחק הם בעלי הסקירה המלאה של התוכן במשחק. הסקירה מאפשרת לאדמיניסטראטור להתמקד בחלקים או בהיבטים של המשחק אשר השפעתם על הדירוג תהיה גדולה. הדבר יעיל ואמין יותר מאשר כאשר האדמיניסטראטור מנסה משחק מלא (באם הדבר אפשרי) כבסיס היחיד עבור הדירוג.
על איזה קריטריונים בנוי הדירוג?
מערכת IGEP פותחה תוך התבססות על מערכות הדירוג הקיימות באירופה ונתמכת על ידי רוב מוסדות הממשלה הרלבנטיים במדינות החברות באיחוד האירופי. מספר גדול של אנשי אקדמיה, צרכנים וגורמים אחרים נוגעים בדבר נטלו חלק בניסוח טופס ההערכה ועיצוב האירגון כדי לענות לנורמות תרבותיוות שונות במדינות האחוד האירופי.
האם רמת הקושי של המשחק ניתנת לדירוג גם היא?
לא, הדירוג אינו לוקח בחשהון את רמת הקושי או את המיומנויות הדרושות כדי לשחק במשחק. IGEP רק מספקת מידע על התאמת המשחק במונחים של ההגנה על הקטין. משחק עם דירוג +3 יכול להיות קשה מדי לילד. לפיכך אנחנו תמיד ממליצים לקרוא על הפרטים של תוכן המשחק מבואים על גבי האריזה כדי להעריך את רמת הקושי שלו.
איפה אוכל למצוא מידע על תוכן המשחק?
ניתן למצוא את תיאור התוכן של המשחק על גבי אריזתו. קיימות גם חנויות מיוחדות ואתרים מיוחדים באינטרנט המספקים הצגות מקדימות, סקירות, דורוגים וחדשות על המשחקים שיצאו לאור לאחרונה. אחת מדוגמאות רבות היא האתר moc.topsemag.www
מי מפקח על הדירוג?
המכון הנידרלנדי למיון המדיה האודיו-ויזואליים (MACIN – aideM lausivoiduA fo noitacifissalC eht rof etutitsnI sdnalrehteN) ומועצת הסטנדרטים בוידאו (CSV) הם המנהלים את מערכת IGEP. בהיותו בעל מוניטין סולידי והיסטוריה ארוכה, MACIN הוא בעל ניסיון רב שנים בדירוג חומר אודיוויזואלי. המכון נתן ייעוץ בעת פיתוח סכימת IGEP.

MACIN בודק את המשחקים בעלי דירוג 3ו-7 ומועצת הסטנדרטים בוידאו (licnuoC sdradnatS oediV – CSV) בודקת את המשחקים בעלי דירוג 21,61, ו-81.הצרכנים שאינם מסכימים עם הדירוג יכולים ליצור קשר עם המנהל ולהגיש תלונה
האם לכל המשחקים יש דירוג IGEP?
למרות ש-IGEP היא מערכת רגולטורים עצמית, כל משחק למיקרוסופט, נינטנדו וקונסולות משחקי סוני מדורגים בדירוג
האם הקמעונאים חייבים להתחשב בדירוג?
IGEP היא מערכת רצונית. רק במספר קטן של מדינות היא נתמכת על ידי החקיקה. אולם במדינות אחרות השימוש בה כמעט חובה לכל הסוחרים הקמעונאים. אנחנו מעודדים את הציבור להודיע תמיד לבעלי החנויות על המקרי התעלמות העובדים מן הדירוג על פי הגיל.
מה אני יכול לעשות אם אינני מסכים עם הדירוג?
מערכת IGEP אמורה להשתכלל ולהתפתח. משום כך אנחנו מעריכים מאד את הערותיכם ואת תלונותיכם בקשר למערכת ולדירוגים שלה.

התלונות בקשר לדירוג שהוגשו על ידי המו"לים או על ידי נציגי הציבור ואשר אינן יכולות להיפתר על ידי האדמיניסטראטור מטופלות על ידי המועצה לתלונות (draoB stnialpmoC) העצמאית. המועצה מורכת מן המומחים להגנת הילד ולפסיכולוגיה התפתחותית ובאופן כללי יותר מנציגי חתך רחב של החברה. החלטות המועצה הן סופיות והרכבה העצמאי מבטיח שיפוט הוגן ועקבי. ניתן להגיש תלונות באמצעות אתר אינטרנט זה.
האם המשחקים משפיעים על הילדים?
המחקר על השפעת המשחקים מתמקד בעיקר באלימות. עבודות רבות פורסמו בנושא, אך אין עד היום הוכחה שההשתפות במשחקי וידאו אלימים עלולה לגרום לעלייה בתוקפנות או באלימות לטווך ארוך.
מקורות:
elpoeP gnuoY no semaG retupmoC tneloiV fo tcapmI eht no hcraeseR fo weiveR ,drebbiH wehttaM dna elyoB dnomyaR -
?mitciv ro nialliV ecneloiV oediV ,hctabrebmuC yuG -
semaG oediV tneloiV no hcraeseR eht gnitaulavE , namdeerF .L nahtanoJ -.
כמה זמן יכול הילד לשחק?
כמו שכל ילד שונה מילדים אחרים, אין כלל קבוע במקרה. המשחק כשלעצמו אינו כרוך בסיכוני בריאות ספציפיים. זוהי פעילות פנאי אם אלמנט אינטראקטיבי קצת יותר חזק ממה שיש בקריאת ספרים או צפיית טלוויזיה. כמו שהדבר כרוך בשימוש בראייה, אנחנו בדרך כלל נותנים עצה למשחקים לנהוג לפי הכללים הבאים:
- שחקו תמיד בחדר מואר היטב
- עשו הפסקות קבועות
- אל תשחקו במשך שעות ארוכות, כמה שהמשחק יהיה מרתק
- שמרו על מרחק מינימלי מן המרקע
מה היא enilnO IGEP?
enilnO IGEP היא תוספת למערכת IGEP. בהצטרפותן ל-enilnO IGEP, על החברות לחתום על קוד התנהגות כדי להראות שהן מתיחסות בצורה אחראית לכלי המשחק המקוון שבמוצריהם. תמורת זאת הם מקבלים רישיון להשתמש בתווית רשומה של enilnO IGEP בתור "סמל האיכות".
מה ההבדל בין מערכת הדירוג IGEP ל- ?enilnO IGEP
מערכת IGEP לדירוג לפי הגיל מנפיקה רישיונות לשימוש בתווית לקבוצת גיל ספציפית ואיפיונים עבור מוצר ספציפי על פלטפורמה ספציפית. הדבר אינו כן עם תוויות enilnO IGEP המדגישות את מסירות החברה לעקרון הגנת הקטינים בנוגע למשחק מקוון. היא מורה על חצטרפות לרשת החברות הנענות לדרישות קוד בהטיחות של enilnO IGEP.
מדוע מוצגת התווית של PEGI Online גם על גבי אריזת המשחק?
השימוש בתווית enilnO IGEP בתור איפיון נוסף הוא חובה כשפרטים קשורים למשחק מקוון מופיעים בשאלון הדירוג של IGEP. הורים וצרכנים אחרים יכולים למצוא מידע נוסף אודות המשחקים המקוונים והסכנות הכרוכות בהם באתר ue.enilnoigep.www
חדשות
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com עוד...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. עוד...