Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Magyar
Magyar
Válasszon nyelvet
Gyors keresés
FIGYELMEZTETÉS

A PEGI weblap keresőoldala az interaktív szoftvert beszerző szülők és felnőtt korú személyek részére van fenntartva.

Az oldal kizárólagos célja az említett személyek információkkal történő ellátása bizonyos játékok tartalmáról, illetve arról, hogy a játék hány éveseknek való.

Az oldal nem fiatalkorúak általi használatra szolgál és más célra történő használata tilos.
Megértettem a figyelmeztetést és tovább kívánok lépni.
18 évesnél fiatalabb vagyok és vissza kívánok lépni a kezdőlapra.
FAQ
Kérdései vannak a korhatár-besorolással kapcsolatban? Mi tudjuk a válaszokat. További részletek...
A PEGI-ről
Bizottságok és választmányok
PEGI Igazgatóság
Bár a két független szervezet, a NICAM és a VSC adja meg a PEGI-besorolást, a PEGI egy önszabályozó rendszer. A rendszer magját az új PEGI Igazgatóság alkotja. Az ügyvezető igazgató felelős a PEGI napi tevékenységének irányításáért az Igazgatóság által adott iránymutatást alapján. Az igazgatótanácsot a PEGI felhasználóinak (játékkiadók), „ajtónállóinak” (a játékkonzol-gyártók) és támogatóinak (országos kereskedelmi szövetségek) képviselői, valamint a PEGI Tanács és a PEGI Szakértői Csoport képviselői alkotják. Az Igazgatósági felépítés biztosítja a megfelelő felügyeletet, miközben nem gyengíti a PEGI önszabályozó jellegét.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI Tanács
A Tanács felelős ajánlásokat tenni arra vonatkozóan, hogy az országos és európai szinten elért fejlesztéseket közöljék és tükrözzék a PEGI-rendszerben, illetve annak magatartási kódexében. A Tanács a PEGI-t használó országok szóvivőjeként működik. Ugyanilyen fontos az, hogy a PEGI-országok hatóságai lépést tartsanak a PEGI-vel és részt vegyenek annak munkájában. A Tanács biztosítja ezt a kétirányú információáramlást. A Tanács tagjait 2 éves időszakra nevezik ki. Őket, akik a kiskorúak védelmében jártas pszichológusok, médiaszakértők, állami tisztviselők, és jogi tanácsadók, elsősorban a PEGI-országok hatóságainak soraiból választják ki.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI Szakértői Csoport
Azáltal, hogy a Tanács súlypontja fokozatosan az országok általi képviselet felé mozdult el, fontos volt megőrizni a technikai szakértők hálózatát, hiszen ők értékes tanácsokkal látták el a PEGI-t éveken keresztül. 2009/2010 folyamán a Szakértői Csoport létszáma további, a média, a pszichológia, az osztályozás, a jog, a technológia, az online játékok stb. terén működő szakértők és tudósok bevonása révén nőni fog. Ők továbbra is tanácsadást fognak nyújtani a PEGI részére a technológiai és tartalmi fejlesztés terén, a PEGI Tanács és a PEGI Igazgatóság által tett ajánlások és a panaszkivizsgálási eljárás során felfedett körülmények alapján.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Panaszbizottság
A Panaszbizottságot szintén független gyermekvédelmi szakemberek alkotják Európa különböző országaiból. Amennyiben egy fogyasztó vagy kiadó panasszal él egy játék besorolásával kapcsolatban, és a PEGI adminisztrátor nem tudja kielégítően rendezni az ügyet megvitatás, magyarázat vagy tárgyalás útján, a panaszos hivatalosan kérheti a Panaszbizottság közvetítését. Három bizottsági tag ekkor összeül, meghallgatja a panaszt, és döntést hoznak. A PEGI rendszert használó kiadókat kötelezi a Panaszbizottság döntése. Így kötelesek meghozni a helyesbítő intézkedéseket és megtagadás esetén a Szabályzatban foglalt szankciókkal sújthatók.
Members [29 KB]
Kritériumbizottság
A Kritériumbizottság a PEGI Szakértői Csoport egyik albizottsága. Feladata elfogadni és módosítani a PEGI-kérdőívet és a kérdőív alapjául szolgáló kritériumokat, a technológiai és tartalmi fejleményekre, a Tanács és a Szakértői Csoport ajánlásaira és a panaszkivizsgálási eljárás során feltárt körülményekre figyelemmel.
Jogi Bizottság
A PEGI önkéntes rendszer, így a hatályos nemzeti jogszabályokkal összhangban, illetve azoknak alárendelve működik – legyen szó bizonyos tartalmak betiltásáról vagy kötelező besorolási rendszerek létrehozásáról. A Jogi Bizottság feladata értesíteni az ISFE-t a résztvevő országok nemzeti jogszabályaiban bekövetkezett olyan változásokról, amelyek hatással lehetnek az önkéntes korhatár-besorolási rendszerre.
Végrehajtó Bizottság
A Végrehajtó Bizottság feladata annak biztosítása, hogy végrehajtsák a PEGI Magatartási Kódexét, beleértve a Panaszbizottság döntését. A Végrehajtó Bizottságnak tíz tagja van – közülük öten kiadók, a másik ötöt pedig a Tanácsból választják ki.

Enforcement Committee Rulings 2011:
HÍREK
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Egyéb...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Egyéb...