Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Suomi
Suomi
Valitse kieli
Pikahaku
VAROITUS

PEGI-sivuston hakusivu on tarkoitettu vanhemmille ja interaktiivisten ohjelmien aikuisikäisille ostajille.

Tämän sivun ainoa tarkoitus on antaa heille tietoa tietyn pelin sisällöstä ja siitä, minkä ikäisille peli soveltuu.

Sivu ei ole tarkoitettu alaikäisille, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Ymmärrän tämän varoituksen ja haluan jatkaa.
Olen alle 18-vuotias. Haluan palata kotisivulle.
FAQ
Onko sinulla ikäluokitusta koskevia kysymyksiä? Meillä on niihin vastaukset. Lue lisää...
Tietoja PEGI-luokitusjärjestelmästä
Lautakunnat ja komiteat
PEGI-johtokunta
PEGI-luokitusten antamisesta huolehtivat riippumattomat organisaatiot NICAM ja VSC, ja itse PEGI-järjestelmä perustuu edelleen itsesääntelyyn. Sen keskeisenä tekijänä on uusi johtokunta. Johtokunnan puheenjohtaja vastaa PEGI-järjestelmän päivittäisistä toiminnoista johtokunnan ohjaamana. Johtokunta koostuu PEGI-järjestelmän käyttäjien (pelien julkaisijat); PEGI-järjestelmän portinvartijoiden (pelikonsolien valmistajat) ja PEGI-järjestelmän tukijoiden (kansalliset kauppajärjestöt) sekä PEGI-neuvottelukunnan ja PEGI-asiantuntijaryhmän edustajista. Johtokunnan rakenteella pyritään varmistamaan asianmukainen valvonta PEGI-järjestelmän itsesääntelyvaltaa heikentämättä.
Members [35 KB]
Minutes 5.11.09 [118 KB]
PEGI-neuvottelukunta
Neuvottelukunta laatii suosituksia säännöstön pitämiseksi ajan tasalla siten, että PEGI-järjestelmä ja -säännöstö heijastavat Euroopassa tapahtuvaa kehitystä. Neuvottelukunnan kautta jokaisella PEGI-järjestelmää käyttävällä maalla on mahdollisuus vaikuttaa sen toimintaan. PEGI-maiden viranomaisten on niin ikään tärkeää pysytellä kehityksen tasalla ja osallistua PEGI-järjestelmään. Neuvottelukunnan tarkoituksena on varmistaa tämä vastavuoroinen tiedonkulku. Neuvottelukunnan jäsenet nimitetään kahden vuoden toimikaudeksi. Heidät valitaan pääasiallisesti PEGI-maiden viranomaisten joukosta, ja he ovat lastenpsykologeja, media-asiantuntijoita, virkamiehiä ja lakimiehiä, jotka ovat perehtyneet alaikäisten suojeluun Euroopassa.
Members [36 KB]
Minutes 5.11.09 [106 KB]
PEGI-asiantuntijaryhmä
Neuvottelukunnan toiminnan painottuessa yhä enemmän maakohtaiseen edustukseen katsottiin tarpeelliseksi säilyttää yhteydet teknisten asiantuntijoiden verkostoon, joka on vuosien kuluessa toiminut PEGIn tärkeänä neuvonantajana. Vuosina 2009–2010 asiantuntijaryhmään on tarkoitus ottaa asiantuntijoita ja tutkijoita median, psykologian, luokituksen, lakiasioiden, teknologian ja verkkopelien aloilta. Se antaa jatkossakin PEGIlle neuvoja tekniikan ja sisällön alalla tapahtuvan kehityksen, neuvottelukunnan ja johtokunnan antamien suositusten ja valittelumenettelyssä esiin tulleiden asioiden perusteella.
Members [27 KB]
Minutes 5.11.09 [341 KB]
Valituslautakunta
Myös valituslautakunta koostuu eri maiden riippumattomista asiantuntijoista, jotka ovat erikoistuneet alaikäisten suojeluun. Jos kuluttaja tai julkaisija valittaa tietylle pelille annetusta luokituksesta eikä PEGIn ylläpitäjä saa keskustelujen kautta aikaan tyydyttävää sopimusta, valittaja voi pyytää valituslautakuntaa toimimaan välittäjänä. Tällöin kolme lautakunnan jäsentä kokoontuu kuulemaan valituksen ja tekemään päätöksen. Valituslautakunnan päätös on sitova PEGI-järjestelmää käyttäville julkaisijoille. Niiden on siis toteutettava kaikki vaaditut korjaavat toimet, ja jos ne eivät noudata päätöstä, niille voidaan määrätä säännöstön mukainen seuraamus.
Members [29 KB]
Arviointiperusteita käsittelevä komitea
Arviointiperusteita käsittelevä komitea on yksi PEGI-asiantuntijaryhmän komiteoista. Se mukauttaa ja muokkaa PEGI-lomaketta ja siihen sisältyviä arviointiperusteita tekniikan ja sisällön alalla tapahtuvan kehityksen sekä neuvottelukunnan tai asiantuntijaryhmän antamien suositusten tai valittelumenettelyssä esiin tulleiden asioiden perusteella.
Oikeudellisten asioiden komitea
Vapaaehtoisena järjestelmänä PEGI on voimassa olevien kansallisten lakien alainen, sikäli kuin niissä kielletään tietynlainen sisältö tai määrätään pakollisia luokitusjärjestelmiä. Oikeudellisten asioiden komitean tehtävä on ilmoittaa ISFE:lle osallistujamaiden kansallisiin lakeihin tehtävistä muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa vapaaehtoiseen ikäluokitusjärjestelmään.
Täytäntöönpanokomitea
Täytäntöönpanokomitea valvoo yleisesti PEGI-säännöstön – myös valituslautakunnan päätösten – täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanokomiteassa on kymmenen jäsentä, joista viisi edustaa julkaisijoita ja viisi valitaan neuvottelukunnasta.

Enforcement Committee Rulings 2011:
Uutiset
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Lisää...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Lisää...