Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Suomi
Suomi
Valitse kieli
Pikahaku
VAROITUS

PEGI-sivuston hakusivu on tarkoitettu vanhemmille ja interaktiivisten ohjelmien aikuisikäisille ostajille.

Tämän sivun ainoa tarkoitus on antaa heille tietoa tietyn pelin sisällöstä ja siitä, minkä ikäisille peli soveltuu.

Sivu ei ole tarkoitettu alaikäisille, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Ymmärrän tämän varoituksen ja haluan jatkaa.
Olen alle 18-vuotias. Haluan palata kotisivulle.
FAQ
Onko sinulla ikäluokitusta koskevia kysymyksiä? Meillä on niihin vastaukset. Lue lisää...
Tietoja ja lukuja
Pelit ja opetus
Opetus
Opettajat eri puolilla maailmaa ovat yhä kiinnostuneempia tietokone- ja videopelien mahdollisuuksista nuorten lasten oppimisen tukemisessa. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että pelien pelaaminen tarjoaa lapsille monimutkaisempaa ja haastavampaa oppimista kuin useimmat tavanomaiset koulutehtävät.
Taidot
Sellaisetkin pelit, joilla ei pyritä opettamaan mitään, vaativat pelaajia oppimaan monia asioita. Pelit ovat mutkikkaita ja pakottavat pelaajat kehittämään monenlaisia taitoja. Tutkijat ovat todenneet lukuisia pelaamiseen liittyviä hyötyjä. Pelaaminen muun muassa tukee lapsen sosioemotionaalista, kognitiivista ja fyysistä kehitystä sekä hioo hieno- ja karkeamotoriikkaa, käden ja silmän koordinaatiota, luovuutta, keskittymiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.
Sosiaalinen vuorovaikutus
Pelaamista pidetään usein yksinäisenä toimintana. Todellisuudessa asia on aivan toisin. Videopelien pelaaminen on yhä sosiaalisempaa toimintaa, sillä konsoleita voi nykyään yleensä käyttää usea pelaaja. Kahdesta neljään pelaajaa voi pelata yhdessä samalla konsolilla, ja lisäksi yhä useampi peli mahdollistaa pelaajien online-muotoisen vuorovaikutuksen, minkä seurauksena Internetin peliyhteisöjen määrä kasvaa nopeasti. Pelien sosiaalinen vuorovaikutus auttaa saattamaan pelaajia yhteen.
Lisätietoja:
Dorothy E. Salonius-Pasternak and Holly S. Gelfond, The next level of research on electronic play: potential benefits contextual influences for children and adolescents
Alessandro Antonietti & Barbara Colombo, The Effects of Computer-Supported Learning Tools: A Bi-circular Bi-directional Framework
Mark Griffiths, The Therapeutic Value of Video Games
BECTA - Emerging technologies for learning: www.becta.org.uk