Violence
Bad Language
Fear
Sex
Drugs
Discrimination
Gambling
Online
Suomi
Suomi
Valitse kieli
Pikahaku
VAROITUS

PEGI-sivuston hakusivu on tarkoitettu vanhemmille ja interaktiivisten ohjelmien aikuisikäisille ostajille.

Tämän sivun ainoa tarkoitus on antaa heille tietoa tietyn pelin sisällöstä ja siitä, minkä ikäisille peli soveltuu.

Sivu ei ole tarkoitettu alaikäisille, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Ymmärrän tämän varoituksen ja haluan jatkaa.
Olen alle 18-vuotias. Haluan palata kotisivulle.
Search Game
Kun haluat tietää, mikä luokitus jollekin tietylle pelille on annettu, löydät tiedon helposti PEGI-tietokannasta. Lue lisää...
FAQ
Usein kysyttyä
Mikä PEGI on ja miksi se on perustettu?
PEGI-järjestelmä tarjoaa lasten vanhemmille ja huoltajille yksityiskohtaisia suosituksia ikäryhmistä, joille pelit sisältönsä puolesta soveltuvat. Tieto esitetään ikämerkintöinä ja sisältösymboleina pelipakkauksissa. PEGI (Pan European Game Information) on perustettu siksi, että kansalliset ikäluokitusjärjestelmät voitaisiin korvata yhdellä järjestelmällä, joka on käytössä useimmissa Euroopan maissa.
Miten pelit luokitellaan?
Kunkin pelin PEGI-luokitus määritellään ilmoitetun sisällön ja pelin katselun perusteella. Ensin pelin julkaisija täyttää online-ilmoituksen, joka lähtee järjestelmän ylläpitäjälle. Täytetty lomake tarkastetaan, ja sitä käytetään perustana pelin sisällön tarkastuksessa. Sisällön ilmoittamisesta on huomattavasti hyötyä PEGI-järjestelmälle, sillä vain pelin kehittäjällä tai julkaisijalla on kattava yleiskuva sen sisällöstä. Sisällön kuvaus auttaa ylläpitäjää keskittymään niihin pelin alueisiin, jotka saattavat vaikuttaa luokitukseen. Tämä on paljon tehokkaampi ja luotettavampi menetelmä kuin se, että ylläpitäjät käyttäisivät ainoana luokitteluperusteena pelin katselua (sikäli kuin se on mahdollista).
Mitkä ovat luokituksen arviointiperusteet?
PEGI-järjestelmä kehitettiin eurooppalaisten luokitusjärjestelmien pohjalta, ja useimpien jäsenvaltioiden asiasta vastaavat virastot tukevat sitä. Suuri määrä tutkijoita sekä kuluttaja- ja muita etujärjestöjä osallistui arviointilomakkeen suunnitteluun ja organisaation muokkaamiseen sellaisiksi, että ne vastaavat jäsenvaltioiden erilaisia kulttuurinormeja ja asenteita.
Luokitellaanko myös vaikeutusaste tai laatu?
Ei, luokituksessa ei oteta huomioon pelin vaikeutta tai sen pelaamiseen tarvittavia taitoja. PEGI tarjoaa tietoa ainoastaan pelin soveltuvuudesta alaikäisten suojelun näkökulmasta. Peli, jonka luokitus on 3, voi kuitenkin olla liian vaikea lapselle. Vaikeusaste kannattaa aina selvittää lukemalla pelin sisällön kuvaus pakkauksesta.
Mistä löytyy tieto pelin sisällöstä?
Pelin sisältö kuvaillaan pakkauksessa. Lisäksi on erityisiä pelilehtiä ja -sivustoja, jotka tarjoavat ennakkomainoksia, arvosteluja, luokituksia ja uutisia uusimmista peleistä. Yksi esimerkki tällaisesta on www.gamespot.com.
Kuka tarkistaa luokitukset?
PEGI-järjestelmää hallinnoivat hollantilainen NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audio-visual Media) ja VSC (Video Standards Council). NICAM on tunnettu ja arvostettu laitos, jolla on vuosien kokemus audiovisuaalisen aineiston luokittelusta ja joka toimi asiantuntijana PEGI-järjestelmän kehitysvaiheessa.

NICAM tarkastaa kaikki pelit, joiden ikäluokitus on 3 ja 7, ja VSC pelit, joiden luokitus on 12, 16 ja 18. Kuluttajat, jotka ovat eri mieltä jonkin pelin luokituksesta, voivat kääntyä järjestelmän ylläpitäjän puoleen ja tehdä valituksen.
Onko kaikilla peleillä PEGI-luokitus?
Vaikka PEGI on itsesääntelyyn perustuva järjestelmä, jokaisella Microsoftin, Nintendon ja Sonyn pelikonsoliin sopivalla pelillä on PEGI-luokitus. Sama koskee kaikkien suurimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten julkaisijoiden PC-pelejä. Pelien vähittäismyyjät yleensä vaativat tuotteisiin PEGI-merkinnän, ja sen vuoksi myynnissä on hyvin harvoin pelejä, joilla ei ole PEGI-luokitusta.
Onko vähittäismyyjien otettava luokitukset huomioon?
PEGI-luokitusjärjestelmä on vapaaehtoinen. Se on sisällytetty lainsäädäntöön vain muutamassa maassa. Muissa maissa lähes kaikki pelien vähittäismyyjät pitävät sitä kuitenkin käytännössä jokseenkin pakollisena. Kannustamme aina kuluttajia ilmoittamaan myymälöistä, joissa henkilöstö jättää selkeästi piittaamatta luokituksista.
Mitä voin tehdä, jos olen eri mieltä luokituksesta?
PEGI-järjestelmä kehittyy koko ajan, ja siksi kuulemme mielellämme huomioita tai valituksia järjestelmästä tai sen puitteissa myönnetyistä luokituksista.

Julkaisijoiden tai yksityishenkilöiden luokituksia koskevat valitukset, joita ylläpitäjä ei voi ratkaista, käsitellään riippumattomassa valituslautakunnassa. Lautakunnassa on lastensuojelun ja lapsipsykologian asiantuntijoita sekä edustajia yhteiskunnan eri aloilta. Valituslautakunnan päätös ikäluokituksesta on lopullinen, ja lautakunnan jäsenten riippumattomuudella varmistetaan päätösten oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Luokituksesta voi tehdä valituksen tämän verkkosivuston kautta.
Vaikuttavatko pelit lapsiin?
Videopelien vaikutuksia koskevassa tutkimustyössä on keskitytty lähinnä väkivaltaan. Lukuisia tutkimuksia on julkaistu, mutta toistaiseksi ei ole saatu näyttöä siitä, että väkivaltaiset videopelit aiheuttaisivat pelaajissa pitkäkestoista tai pysyvää aggressiivisuuden tai väkivaltaisuuden voimistumista.
Lähteet:
- Jonathan L. Freedman , Evaluating the Research on Violent Video Games
- Guy Cumberbatch, Video Violence Villain or victim?
- Raymond Boyle and Matthew Hibberd, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on Young People
Kuinka pitkään lapsi voi pelata pelejä?
Jokainen lapsi on erilainen, joten mitään yleispätevää sääntöä ei ole olemassa. Pelaamiseen ei itsessään liity mitään erityistä terveysriskiä. Se on vapaa-ajan toimintaa siinä missä kirjojen lukeminen tai television katselu. Koska siinä käytetään näköaistia, pelaajia suositellaan yleisesti noudattamaan seuraavia ohjeita:

- pelaa aina hyvin valaistussa huoneessa
- pidä säännöllisesti taukoja
- älä pelaa montaa tuntia putkeen, vaikka peli olisi kuinka mukaansatempaava
- säilytä vähimmäisetäisyys näyttöruutuun.
Mikä on PEGI Online?
PEGI Online on PEGI-järjestelmän täydennys. Kun yhtiö liittyy PEGI Online palveluun, se sitoutuu noudattamaan käytännesääntöjä ja siten vahvistaa, että se hoitaa tuotteidensa verkkopelitoimintoja vastuullisesti. Vastineeksi yhtiö saa luvan käyttää rekisteröityä PEGI Online tunnusta ”laadun takeena”.
Mitä eroa on PEGI-luokitusjärjestelmällä ja PEGI Online palvelulla?
PEGI-ikäluokitusjärjestelmässä myönnetään lupa käyttää ikämerkintää ja sisältösymboleja tietyn tuotteen yhteydessä. PEGI Online tunnus taas kertoo yhtiön sitoutumisesta alaikäisten suojeluun verkkopelaamisen alalla. Se on merkki kuulumisesta yritysverkostoon, joka noudattaa PEGI Online Safety Code käytännesääntöjä.
Miksi myös PEGI Online -tunnus esitetään pelien pakkauksissa?
PEGI Online -tunnus on esitettävä pakkauksessa lisäsisältösymbolina, jos PEGI-arviointilomakkeeseen on liitetty tietoja verkkopelitoiminnosta. Lasten vanhemmille ja muille kuluttajille annetaan lisätietoja verkkopelaamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä sivustolla www.pegionline.eu.
Uutiset
RSS-Feed